Vänsterpartiet Sollefteå

Årsmöte 180203

Lördagen den 3 februari hade Vänsterpartiet Sollefteå sitt årsmöte på Hullsta gård. Det var ett välbesökt årsmöte med ca 20 deltagare, både gamla medlemmar och nytillkomna under året. Särskilt roligt var det att få en presentation av Maja Borgström och Vicktor Conradsohn, två ungdomar som är i full gång med att bilda Ung vänster i Sollefteå. Vi ger dem vårt stöd och uppmuntran!

Mötet inleddes med att Lars Sahlén hälsade välkommen och därefter valdes Thorsten Laxvik till  ordförande och Kärstin Sjögren till sekreterare för dagen.

När Ulf Breitholtz hade läst upp föreningens verksamhetsberättelse konstaterade vi att det har varit ett aktivt år med både medlemsaktiviteter och utåtriktade aktiviteter. En särskild eloge vill vi ge till vår medlem Anders Malmros och hans engagemang för en grupp asylsökande.

Sofia Gustafsson läste upp sin sammanfattning av föreningens deltagande i kampen för Sollefteå BB under de senaste två åren, som därefter bifogades till verksamhetsberättelsen.

Maj-Lis föredrog valberedningens arbete och deras förslag till kommunlista och nomineringar till distriktsstyrelsen.

Mötets beslut till kommunlista:

1 Ulf Breitholtz              12 Jörgen Andersson
2 Carin Collén                13 Kärstin Sjögren
3 Kjell-Åke Sjöström    14 Dorte Skulason
4 Marie Hansson           15 Olle Widerberg
5 Lars Sahlén                  16 Sebastian Nygren
6 Marie Pettersson         17 Britt-Marie Persson
7 Markus Spjuth             18 Karl-Erik Lundström
8 Ylva Segerström          19 Eva-Lotta Breitholtz
9 Emmy Bengtsson        20 Birgitta Lind
10 Cejko Kahteran          21 Niklas Lind
11 Inger Fängström

Mötets beslut om nomineringar till distriktsstyrelsen:
Carin Collén och Lars Sahlén

Mötets beslut om föreningens ordförande och kassör för 2018:
Ordförande, Ulf Breitholtz. Kassör Victor Fransson.

Mötet avslutades med traditionsenlig smörgåstårta  men också med ett teaterbesök. Vi fick se Teater Västernorrlands uppsättning av Barnen från Frostmofjället. Mycket bra!

DÅK och valkonferens 2018

Vänsterpartiets distrikt i Västernorrland hade sin valkonferens i lördags, den 27 januari, på Härnösands folkhögskola. På mötet togs beslut både om en valplattform för landstingsvalet och om riksdags- och landstingslistorna. Tyvärr kunde inte alla delegater enas om valplattformens innehåll, vilket fick till följd att Medelpad endast har en representant på landstingslistan, Isabell Mixter som har varit aktiv inom Ung Vänster. Alla övriga delegater från Medelpad avsade sig sina nomineringar.  Efter konferensen har det i SVT Västernorrland framställts som om Ångermanland genomförde en kupp mot Medelpad, men vi som var där vet att alla beslut och val genomfördes i sann demokratisk anda.

Valplattformens intention kan mycket kort beskrivas i dessa tre punkter.
Vänsterpartiet Västernorrland:
– föreslår att länsklinikorganisationen avskaffas och ersätts av lokala sjukhusledningar
– står fast vid att länet ska ha tre sjukhus där en basal akutvård ges vilket även innefattar att BB i Sollefteå ska öppnas igen.
– vill göra en rejäl satsning på personalens villkor och arbetsmiljö, bl a genom försök med 6-timmars arbetsdag inom primärvården.

Trötta men nöjda Sollefteådelegater

Så här ser listorna ut:
LANDSTINGSVALET
1 Nina Orefjärd 33 Kramfors
2 Isabell Mixter 29 Sundsvall
3 Lars-Gunnar Hultin. 69 Härnösand
4 Gunnar Fors 67 Örnsköldsvik
5 Carina Hellström 37 Sollefteå
6 Malin Lindroth 32 Härnösand
7 Sebastian Gunnesson 34 Kramfors
8 Johnny Eriksson 48 Örnsköldsvik
9 Marie Buhr 57 Örnsköldsvik
10 Judith Sundström 61 Sollefteå
11 Ulf Breitholtz 62 Sollefteå
12 Christina Olofsson 33 Kramfors
13 Marie Hansson 52 Sollefteå
14 Lars Sahlén 69 Sollefteå
15 Ulla Olofsson 72 Kramfors

RIKSDAGSVALET
1 Christina Höj Larsen 46 Härnösand
2 Åke Johansson 64 Sundsvall
3 Isabell Mixter 29 Sundsvall
4 Göran Wåhlstedth 57 Örnsköldsvik
5 Ingrid Nilsson 53 Härnösand
6 Christiane Rüdiger 44 Sundsvall
7 Jenny Karlstein 39 Sundsvall
8 Camilla Öhresten 33 Kramfors
9 Thomas Tejle 63 Sollefteå
10 Marie Buhr 57 Örnsköldsvik
11 Jon Björkman 46 Kramfors
12 Marie Hansson 52 Sollefteå
13 Gunnar Eklöf 65 Örnsköldsvik
14 Karin Gustafsson 58 Sundsvall
15 Christina Olofsson 33 Kramfors

Kallelse till årsmöte

Lördag den 3 februari kl 12.00

Hullsta gård FCO-salen

Årsmötet kommer att fastställa listan för valet till kommunfullmäktige och det är möjligt för medlemmar att nominera ända fram till att mötet börjar. Vi kommer att följa våra stadgars dagordning men vi har lyft ut punkterna verksamhetsplan och budget som istället kommer att fastställas på medlemsmötet den 12 mars.

Efter årsmötet äter vi smörgåstårta och som kulturinslag bjuder vi dessutom våra Västernorrlands uppsättning av ”Barnen från Frostmofjället” som på ett nutida sätt både tar upp barns sårbarhet och styrkan i att hålla samman.

För att få en biljett till teaterföreställningen krävs föranmälan senast den 23 januari. Ring eller sms:a till
Ulf 070-280 91 26 eller till Olle 073-055 33 88. Föreställningen börjar kl 15.00.

Styrelsen hälsar er varmt välkomna!

Ett gott nytt vänsterår

Styrelsen för Vänsterpartiet i Sollefteå önskar våra medlemmar och alla andra med röda och solidariska hjärtan ett GOTT NYTT ÅR!


Landstingspolitiker drog folk i Sollefteå

Det finns de som säger att folk i Sollefteå är trötta på landstinget. Mot alla odds drog två landstingspolitiker ett tjugotal personer denna tisdagkväll i december (julhysterins förberedelsehektiska månad).

Gunnar Fors och Lars-Gunnar Hultin redogjorde för hur Vänsterpartiet lagt upp planerna i landstingspolitiken.

Här är punkterna de pratade om:

  • Säkerställa en akut vård på nära avstånd och planerad vård inom garanterad tid – Tre akutsjukhus i länet
  • Stärka primärvården
  • Införa sammanhållna vårdområden
  • Förbättra personalens villkor och arbetsmiljö
  • Införa lokala ledningar för sjukhus och hälsocentraler – avveckla länsklinikerna
  • Säkra att resurserna används till vård – inte till direktörer eller vinster

Under frågestunden som följde efter fikat dök det upp några frågor. En fråga löd:

– Vem ska ni samarbeta med efter valet?

svaret blev:

– Fel fråga, då måste vi tänka på vad vi ska ge avkall på, vilka frågor vi ska ge upp. Vi ska bli så stora att de andra partierna måste tänka på vad de kan ge avkall på för att samarbeta med oss!

Ett antal av gästerna skrev in sig som nya medlemmar så medlemskurvan för 2017 börjar närma sig logaritmiska nivåer.

Osamah får stanna!

Vänsterpartiet Sollefteå har engagerat sig för att Osamah Hussein ska få stanna i Sverige. Osamah har flytt från Irak p g a sitt engagemang i kampen mot korruption och för sociala rättigheter i hans hemland Irak.

Migrationsverket har, efter ha gjort en andra prövning, kommit fram till att bevilja honom uppehållstillstånd i Sverige i tre år!

Vänsterpartiet gratulerar Osamah till uppehållstillståndet och Osamah tackar för vårt stöd.

Osamah här tillsammans med Jonas

 

RFSU stöttar ockupationen!

Enligt Hans Linde och RFSU, riksförbundet för sexuell upplysning, är ockupationen en tydlig symbol för ett arbete som måste göras i hela Sverige.

– Vi har sedan millennieskiftet sett att nio förlossningsavdelningar lagts ner runt om i Sverige. Vi ser en tydlig trend att allt fler födande måste åka allt längre för att komma till en förlossningsavdelning. Vi måste vända den trenden och snarare se hur vi kan flytta vården allt närmare de gravida, säger Linde.

– Ockupationen i Sollefteå är inte en fråga bara för Ådalen. Det är en fråga för hela Sverige. Vilken typ av förlossningsvård vill vi ha i det här landet, tillägger han.

Hans Linde har ett förflutet som Vänsterpartiets talesperson i Utrikesfrågor

Läs hela artikeln på allehanda.se

Utflykt till Skuleskogen

Som avslutning på kursen Svenska för asylsökande tog vi oss till Skuleskogen i grannkommunen.

Vackra vyer, vattenfall och slippriga spångar fick vi vara med om.

Målet var Slåttdalsskrevan, men det var en kapplöpning mot tiden innan solen skulle gå ner.
På hemvägen märkte vi att mörkret vann över ljuset och då var klockan 15.20

Några av utflyktsdeltagarna fick blöta skor.

Men vad gjorde det när utsikten var så här magnefik.

Vinterknytis i Helgum

Vänsterpartiet Sollefteå bjuder in alla medlemmar till knytkalas 9:e december kl 13.

Har du glömt hur man lagar mat går det bra att komma ändå (förhoppningsvis finns det mat ändå).

Efter maten finns det möjlighet till bastu och att rulla sig i snön en sväng.

Kolla din mejl!

Styrelsen

Det tål att upprepas – Öppna den akuta ortopedin igen

Skidsäsongen närmar sig och på gator och promenadstråk kan det förekomma halka. Visst kan man förebygga mycket men det skulle behövas en akut ortopedimottagning i Sollefteå.

Vi återger därför Kommunens krav här: Öppna den akuta ortopedin igen !

Vi återger även motargumenten från verksamhetschefen.

—————-

När enheten för planerad ortopedi infördes avvecklades samtidigt den akuta ortopedin på Sollefteå sjukhus. Sollefteå kommun ser med oro på konsekvenserna av avvecklingen.

– Det är positivt att antalet utförda ortopediska operationer ökar. Det visar det vi har sagt hela tiden att det på Sollefteå sjukhus finns en enorm kompetens och vilja som bättre borde tas tillvara, säger Åsa Sjödén (S), kommunalråd i Sollefteå i ett pressmeddelande.

Sjödén var så sent som 2016 landstingspolitiker och ledamot i landstingsfullmäktige. Men hon valde att kliva av när hon inte kunde ställa upp på neddragningarna på sjukhuset i Sollefteå.

– Vi är oroliga över att allt färre får komma till första besök inom ortopedin inom rimlig tid. Vi har en hög andel äldre i Ådalen och länet. Att äldre transporteras runt i länet och får vänta på vård orimligt länge är inte bra, tycker Åsa Sjödén.

Johan Nilsson, verksamhetschef för ortopedin i länet, tycker inte att akut ortopedi i Sollefteå är någon bra idé.

– Inte om du frågar mig, det kan vi inte ha. Med dygnet runt-beredskap krävs mycket resurser, resurser som vi inte har idag. De akuta patienterna får något längre resväg, det är det pris vi fått betala, säger Johan Nilsson.

Läs hela artikeln på allehanda.se

1 2 3 15