Månadsarkiv: maj 2014

Mer tillbaka till Norrland

Mer tillbaka till Norrland

Mer tillbaka till Norrland

Vänsterpartiet har alltid satt vanliga människors välfärd framför storföretagens vinster. Idag hamnar en allt för stor del av elbolagens vinster hos huvudkontoren i storstäder eller hos aktieägare. Vi tycker att en betydligt större del av vinsten från vattenkraft, men även vinster från vindkraft och skogsavverkning ska beskattas och återinvesteras i de kommuner, där produktionen sker.

Vi är ett av fyra partier som vill ha en lokal återbäring på vattenkraften. Motståndarna heter Moderaterna, som alltid försvarar storföretagens intressen och Socialdemokraterna, som tror att den kommunala skatteutjämningen riskeras. Det är fel. En solidarisk modell för återbäring av kraftproduktion kan säkert skapas.

De 55 miljoner som betalas ut i bygdemedel idag är småpengar i sammanhanget. Dessa pengar ska inte förhandlas bort, men återbäringen måste utökas.

Elbolagens intäkter från vattenkraft är i medeltal 35 miljarder årligen (räknat på de två senaste åren). 35 miljarder kan jämföras med 37 miljarder kronor som var de totala kostnaderna för svenska gymnasieskolan år 2012. Med sådana intäkter bör inte höjd skatt leda till dyrare elpris. Kostnaderna är små för den svenska vattenkraften, varav stor del av den elenergi som produceras kommer från Norrland. Kostnaderna för byggnationen av kraftverken är betalda för länge sedan och antalet anställda kopplade till vattenkraften är få. 2012 hade exempelvis E.on Vattenkraft AB, ett företag i E.on-koncernen, 131 anställda samtidigt som företaget hade en omsättning på 3,9 miljarder. Varje anställd omsatte 29,7 miljoner kronor.

Hade vi i Sverige tillämpat den norska modellen för kommunal återbäring på vinsterna från vattenkraften hade Sollefteå kommun fått in 283 miljoner kr årligen(jämtlandsnytts uträkning här). Pengar som kunde ha gjort stor skillnad för bl a skolor och kollektivtrafik i en kommun som Sollefteå.

En högre återbäring från energiproduktionen skulle inte bara användas till finansiering av kommunal verksamhet. Vänsterpartiet vill också utveckla de gröna näringarna. Ett ekologiskt starta-eget-bidrag borde införas samt ett särskilt avdrag för nystartade ekologiska jordbruk och lokal livsmedelsförädling. Avdraget skulle kunna ge landsbygden en välbehövlig injektion av ekonomisk självförtroende, skapa arbetstillfällen och öka landsortsturismen.

Vänsterpartiet Sollefteå arbetar dessutom för att återskapa fiskens vandringsvägar så långt som möjligt. Det kan innebära en något minskad elproduktion men absolut inte att vattenkraften upphör som energikälla. Om fisken kan vandra längre upp kommer det också generera lokala inkomster i form av turism från sportfiskare. Det handlar självklart inte bara om ekonomi – naturen har ett egenvärde.

Marcus Forssman

Thorsten Laxvik

Marie Hansson

Ulf Breitholtz

Anders Malmros

Vänsterpartiet Sollefteå

 

Se norsk beskattning.

Medlemsmöte 4 juni kl 17

Vi träffas på Hantverkargatan 4 kl 17. Det brukar bli fika!

Organisering inför höstens riksdagsval står på planeringen.

 

 

Mycket snömos i EU-valet

På Centerpartiets affisch kan man läsa ”Vill du ha fler kronor i plånboken, säg nej till Euron”. När det nu inte är folkomröstning om EMU, utan val till EU-parlamentet känns ju denna slogan något passé. Ett av Moderaternas argument är ”Ordning i ekonomin”. Moderaternas EU-grupp EPP, har ju varit den största partigruppen i EU sedan 1999. Om inte man lyckats skapa ordning i EU:s ekonomi genom att vara störst i EU under snart 15 år, kan man fråga sig när det ska bli av.

Folkpartiet talar i sin reklamvideo för ”frihet, fred och alla människor lika värde”. När det gäller bankdirektörer och den grekiska arbetarklassen så stämmer inte det. Enligt EU är bankdirektörerna betydligt mer värda och viktigare att skydda än det grekiska folket. Det är de som får betala krisen genom sänkta löner, sänkta pensioner, försämrad hälsovård, hög arbetslöshet och höjd skatt. Bankerna, som har växt sig enorma genom de senaste årens avregleringar, blir alltid räddade! Riksbanken i Sverige och Europeiska centralbanken i Euroländer agerar mamma och pappa åt de bortskämda affärsbankerna som inte behöver ta konsekvensen av sina risktaganden. Bankerna har inga andra incitament än att fortsätta med hög utlåning som inget har hänt. Staten/ECB vill inte låta dem gå i konkurs. Istället innebär det bara att skattebetalarna kommer få betala än större och större insats för att rädda bankerna vid nästa kris. Greklands kris beror till största del på en kombination av Euron och giriga banker. Att det är det grekiska folket som får ta konsekvenserna är politiska beslut. Krisen har spridit sig till hela Sydeuropa, men de som har makten i EU vill bara fortsätta rädda bankerna. Vänsterpartiet prioriterar välfärden och vill låta bankerna få ta konsekvenserna av sitt eget handlande.

Anders Malmros, Vänsterpartiet

Frihandel på demokratiska villkor, tack

Handel mellan länder har gjort livet lättare på många sätt. Vi kan njuta av saker som kommer långt bort från oss som bananer och platt-TV. Saker som vi av olika skäl har svårt att framställa på egen hand här i Sverige. Frihandel kan vara olika åtgärder för att förenkla varuutbytet mellan länder. Välmotiverade frihandelsåtgärder kan vara att tullavgifter sänks eller så kallad standardisering av produkter.

EU och USA förhandlar nu om ett frihandelsavtal, det så kallade TTIP-avtalet. Det kommer bland annat ingå ett så kallat investeringsskydd i avtalet. Det innebär att företag skall kunna stämma stater om staterna ändrar lagar och regler så att vinsterna blir mindre. Om ett land t ex upptäcker att ett ämne är giftigt och vill förbjuda det, blir det skattebetalarna som får betala företaget för utebliven vinst. Ett exempel som kan ligga närmare i tiden är frågan om vinster i välfärden. En majoritet av svenskarna vill förbjuda det. Men om vi skulle göra det så skulle det amerikanska riskkapitalbolaget som äger Carema/Vardaga att få mindre vinster än vad de planerade när de investerade. De skulle då kunna stämma Sverige. Investeringsskyddet innebär att storföretagens vinst överordnas demokratin.

Det finns exempel på hur illa det kan gå. När Slovakien ville bli av med vinstintresset i sin sjukförsäkring så stämdes de av ett holländskt försäkringsbolag, och bolaget vann. När Australien ville begränsa rökning blev de stämda av Philip Morris. Vattenfall har stämt Tyskland eftersom de vill avskaffa kärnkraften. Det här avtalet skulle öppna upp för de amerikanska storföretagen att stämma svenska skattebetalare och det får vi inte gå med på!

Vänsterpartiet är det enda partiet i EU-valet som tagit ställning emot TTIP-avtalet.

Anders Malmros

Amanda Häggkvist

Marcus Forssman

Vänsterpartiet Sollefteå