Månadsarkiv: maj 2015

Norrland ska inte upplåtas till NATOs krigsövningar

Så här tycker Vänsterpartiet Sollefteå om ACE:

kartaace

Hur kan det komma sig att den offentliga debatten är så tyst när det handlar om världens största militära flygövning (Arctic Challenge Exercise, ACE). Den sista veckan i maj och första i juni kommer över hundra bombplan att kretsa över norrbotten men även över oss.

Vi lever i en tid där opinionsbildningen präglas av krigshot och tilltro till militära ingripanden. Men våld löser aldrig några problem och när vapenskramlet börjat höras är sanningen det första offret.

Rysslands oacceptabla upprustning och invasion av Ukraina anser vi inte vara ett argument för att vårt land, utan offentlig debatt, tar ytterligare steg bort från alliansfriheten. Men tyvärr håller detta på att hända i det fördolda. Förra regeringen undertecknade i skuggan av valrörelsen ett värdlandsavtal med NATO. Försvarsdepartementets juridiska experter är nu sysselsatta med att ändra svenska lagar för att passa med detta avtal. På våren 2016 är det tänkt att allt detta ska godkännas av Riksdagen. Samtidigt bombarderas vi med påståenden att det internationella läget är farligt, hotande och osäkert.

Ett närmande till NATO innebär att vi tillåter Natostyrkor att med Sverige som bas, öva och bedriva krigsinsatser mot tredje land även med kärnvapen. Vår trovärdighet som alliansfria blir helt urholkad och vi fastnar som gisslan i ett spel där det på förhand är bestämt vem som är god och vem som är ond. Nu är det upp till regeringen och riksdagens ledamöter att hantera detta stora ansvar för framtidens fred och säkerhet.

Värdlandsavtalet går fortfarande att stoppa. Vi som engagerar oss för fred och solidaritet måste samarbeta för att bli starkare. Vi vill inte höra bombplanens ljudbangar och vi vill inte lyssna på det militärindustriella komplexets vilja att sälja vapen. Vi vill hävda FNs bärande grundtanke :

”Alla medlemmar skola lösa sina internationella tvister med fredliga medel på sådant sätt, att internationell fred och säkerhet samt rättvisan icke sättas i fara.”

Vi vill därför manifestera svenska folkets uppslutning bakom alliansfriheten genom en namninsamling som ska överlämnas till riksdagen före omröstningen om värdlandsavtalet med NATO. Se till att skriva på du med.

Ulf Breitholtz, Vänsterpartiet

Medlemsmöte 11 maj

Vi-är-inte-till-salu

Nytt medlemsmöte blir det

11 maj

Tid:  kl 18.00

Plats: Hullsta gård

Medlemmar och intresserade hälsas välkomna!

 

 

 

 

(V)i som var där på Första maj

Första maj Sollefteå

 

Vänsterpartiet i Sollefteå hade för första gången på många år ett förstamaj firande. I stadsparken samlades intresserade för picknick och knytkalas. Förutom traditionella tal lockades det till åsiktsverkstad.

Internationella frågor kring fred och solidaritet diskuterades i grupper. Bössinsamling till återuppbyggnad i Rojava och Kobane genom Kurdiska Röda halvmånen. Bryt blockaden av Gaza genom att visa hur den gamla trålaren Marianne görs i ordning för att delta i årets frihetsflotta, Ship to Gaza.

I ett Norrländsk perspektiv diskuterades kampanjen ”Stoppa ACE” vilket handlar om världens största militära flygövning som tar hela norra Sverige i anspråk samt NEJ till NATO och det i skym undan tecknade värdlandsavtalet.

Det var ingen trängsel i parken men sollefteå-vänstern fick komma ut och synas. Åsiktsverkstad med gruppdiskussioner blev ett intressant sätt att lyfta stora frågor.