Månadsarkiv: augusti 2015

Medlemsmöte 7 september

Medlemsmöte

7 september 

kl 18 Hullsta gård

Stopp TTIP

Vi kommer inviga vår nya partilokal, vi kommer diskutera vidare på hur vi ska göra med höstens utåtriktade möten. Vi kommer även avsluta med en upplysande diskussion om frihandelsavtalet TTIP.

Att läsa: GP – TTIP släpper makten till amerikanska storföretag

GP – Ambitiöst avtal stärker Sveriges tillväxt  

Medlemmar och intresserade hälsas

Varmt välkomna!

 

 

 

Välfärden gynnas inte av lönedumpning

Här stannar Sverige

                                                                                    Bild: ST 141206

Sverige har lägst antal vårdplatser i Europa, på många vårdavdelningar och vårdcentraler klagar man på brist på personal.  Vi är också på väg mot en gigantisk lärarbrist där flera tycker att lärarlönerna ska höjas. Järnvägen är i stort behov av underhåll. För att klara av den framtida välfärdens utmaningar krävs större skatteintäkter och inte mindre som de borgerliga vill hävda. I Sverige kan vi skryta med en klart effektivare skatteindrivning än Grekland. Men frågan är om vi kommer ha särskilt mycket skatt att driva in i framtiden, om vi tänker inkomstskatt. Nu börjar vissa svenska branscher delvis bli utkonkurrerade genom utländska företag med chaufförer och byggnadsarbetare som dumpar lönerna.

Girigheten är stor när man låter byggnationer, från renovering av bostadsrätten till bygget av Sundsvallsbron, utföras i allt större grad av underbetalda östeuropéer och utländska underentreprenörer utan intresse för arbetsmiljö. Varken de anställda eller företagen betalar skatt till Sverige. Det som på ytan ser ut som en vinst med billig utländsk arbetskraft leder till färre arbetstillfällen för byggnadsarbetare i Sverige och mindre skatteintäkter till välfärden.

”Här stannar Sverige” innebär att lastbilar stannar i protest mot hur utländska chaufförer dumpar löner, struntar i viloregler och försämrar trafiksäkerheten med bristfälliga fordon. Kampanjen stöds av svensk åkerinäring och transportfacket. Även här minskas skattekraften genom kortsiktiga vinster.

För att säkerställa välfärdens grund måste lagstiftning ändras så att utländska arbetare som arbetar i Sverige under längre tid måste skatta i Sverige. Lex Laval måste rivas upp och kollektivavtal med facklig rätt till kontroll måste krävas av utländska entreprenörer vid transporter och byggnation.

Riksbanken har infört minusränta för att få upp inflationen. Det gynnar bara låneekonomin. Desto bättre är att höja lönerna i den privata industrin som gör miljardvinster så att i sin tur lärare och vårdpersonal kan få höja sina löner.

Välfärden behöver fler som arbetar, arbetare med bra betalt och där skatten dras i Sverige!

Lars Sahlén och Anders Malmros

Vänsterpartiet Sollefteå