Sjukhuset

Landstinget vill inte samverka till Tio 100

tio100-avbrutet

Här är artikeln 

V har försökt i landstinget men det når inte fram…

Detta måste vi prata om på nästa medlemsmöte

5 december Hullsta gård kl 18.00

Kopiera länk