landsbygd

Håkan Svenneling presenterade landsbygsutredningen

Vänsterpartiets landsbygdstalesperson Håkan Svenneling gästade Näsåker och Markusgården. Landsbygdskommitténs arbete presenterades samt Vänsterpartiets landsbygdspolitik. 

En landsbygdsutredning där alla partier deltar i är vänsterpartiets förslag. Vi hoppas på att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht gör verkstad av förslagen.

Håkans favoritförslag är stegvis skuldavskrivning av CSN-lån om man flyttar ut till vissa ”utvalda” glesbygdskommuner. Sollefteå råkar inte höra till det urvalet, men ligger på ”gränsen”. Vi får se om kommunledningen lyckas få till en förändring.

För många kom det som en nyhet att majoriteten av reseavdragen görs i Stockholm. Utredningen föreslår tydligare kontroll och en liten förändring så att reseavdragen gynnar de med större avstånd till arbetet. Stockholmsmoderaterna var såklart de största motståndarna till detta.

36 personer kom för att lyssna, varav många var inte partimedlemmar och någon enstaka till med från ett annat parti.

Åhörarna ville inte bara vara åhörare utan gick hårt åt utredningens livsmedelspolitiska förslag – en nationell livsmedelsstrategi. Att få fram livsmedel ur regenerativa jordar ansågs viktigare än ”matchauvinism”. Andra menade att när hälften av all mat på tallriken kommer från utlandet är det ändå viktigt att värna landets egen matproduktion, inte minst för arbetstillfällen och skattebasen.

Vägslitageavgiften kom också upp och Håkan Svenneling menade att det är lättare att komma med en åsikt om den när den är förslaget är färdigt. Vänsterpartiet har sagt sig värna transporter av timmer men även livsmedel och vill ha undantag för dessa. (V)i tror att vägslitageavgiften kan få stopp på den sociala dumpningen med utländska chaufförer som kör för slavkontrakt.

Under arrangemanget fanns det hela tiden en mängd hemlagade semlor och kaffe för att hålla blodsockret uppe. Genustänket med vem som ordnade det var inte tip-top och vid nästa tillfälle är det herrarna som står i köket.

Kopiera länk