Månadsarkiv: mars 2017

Sollefteå rockar distriktsårskonferensen

Nu tar vi steget mot ökat inflytande i distriktet med Sofia Gustafsson som nyvald ledamot i distriktsstyrelsen.

Sollefteå partiförening fyllde sex platser med ordinarie representanter och två ersättare.

Nu har vi tillsammans klubbat igenom ett mycket bra sjukvårdspolitiskt program där det tydligt står att vi ska ha ”tre sjukhus med basal akut vård och bassjukvård. Basal akut vård inkluderar akut kirurgi, ortopedi och intern medicin. Vidare vill vi att Västernorrland ska ha förlossning och BB på alla tre sjukhusen.”

 

 

Välkommen till ett möte om Palestina!

Yvonne Fredriksson från Palestinagrupperna föreläser om fördrivning, ockupation och de palestinska flyktingarnas situation.

Arrangör: Vänsterpartiet, Palestinagrupperna, ABF och svenska FN-förbundet

Lokal är Nipan 4 sal Europa

Välkommen!

Vänster och vill engagera dig i Svenska kyrkan?

Till alla medlemmar eller intresserade i Härnösands stift Till alla medlemmar i Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) boende i Härnösands stift eller du som vill engagera dig i ViSK och i Kyrkovalet 2017 Dags att nominera till höstens kyrkoval Söndagen den 17 September 2017 är det kyrkoval.

ViSK deltar självklart i valet. ViSK har ett stort förtroende hos svenska folket och vi har goda utsikter att göra ett bra val- men då måste vi också göra ett bra arbete i valrörelsen och ha bra kandidater att föreslå. Valen som det gäller är: Kyrkofullmäktige, ditt lokala val Du väljs till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar, till kyrkofullmäktige i ditt pastorat.

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. Val till stiftet, regionalt Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. Val till kyrkomötet, nationellt Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

För att kunna kandidera till uppdragen måste du vara Medlem i Svenska kyrkan.

Är du intresserad av att ställa upp till val för ViSK eller känner du någon person som du tycker är lämplig kan du skicka din intresseanmälan till: [email protected] De uppgifter vi behöver är följande * namn * adress * telefonnummer * mailadress * födelseår * ev. nuvarande och tidigare kyrkliga uppdrag Välkommen med din anmälan eller med dina frågor och funderingar. [email protected]

Bilder från ”Nyfiken på Vänsterpartiet-träff”

Både nya och gamla bekantskaper dök upp på Nyfiken på Vänsterpartiet på Hullsta gård. Det blev diskussion om vår politik om arbetsliv, mäns låga uttag av VAB i kommunen, men framförallt om lösningen på personalkrisen inom sjukvården och möjligheterna att skapa privata alternativ till landstingets enheter.

Vänsterpartiets politik är att satsa på personalen, vi vill också ha ett fungerande landsting som tar ansvar för hela länet. Vi förordar vårdområden och Tio100-modellen som vi tror innebär korta effektiva beslutsvägar. Att skaffa inkomster till vården genom privata sjukförsäkringar innebär inte rättvis vård.

Anders Malmros, Sofia Gustafsson och Lars-Gunnar Hultin var de som skötte presentationen.

Tack Munir för bilderna och ditt engagemang för BB-ockupationen!

 

Nyfiken på Vänsterpartiet?

Vill du veta mer om vänsterpartiet?

Kom då söndag den 19 mars till kl 14:00 på Hullsta Gård, då har vi ett ”nyfiket på” möte där du som allmänt intresserad icke-medlem eller medlem får veta mer om oss.

Vi växer som parti och behöver dig och dina idéer för att bättre kunna genomföra en solidarisk och rättvis politik!

Lars-Gunnar Hultin berättar också om de senaste turerna inom landstinget och diskussionerna kring ett sammanhållet vårdområde.

Vi bjuder på fika!

Varmt välkommen till Vänsterpartiet Sol(left)eå!