artikel

Kallelse till årsmöte

Lördag den 3 februari kl 12.00

Hullsta gård FCO-salen

Årsmötet kommer att fastställa listan för valet till kommunfullmäktige och det är möjligt för medlemmar att nominera ända fram till att mötet börjar. Vi kommer att följa våra stadgars dagordning men vi har lyft ut punkterna verksamhetsplan och budget som istället kommer att fastställas på medlemsmötet den 12 mars.

Årsmötet kommer att fastställa listan för valet till kommunfullmäktige och det är möjligt för medlemmar att nominera ända fram till att mötet börjar. Vi kommer att följa våra stadgars dagordning men vi har lyft ut punkterna verksamhetsplan och budget som istället kommer att fastställas på medlemsmötet den 12 mars.

Efter årsmötet äter vi smörgåstårta och som kulturinslag bjuder vi dessutom våra Västernorrlands uppsättning av ”Barnen från Frostmofjället” som på ett nutida sätt både tar upp barns sårbarhet och styrkan i att hålla samman.

För att få en biljett till teaterföreställningen krävs föranmälan senast den 23 januari. Ring eller sms:a till
Ulf 070-280 91 26 eller till Olle 073-055 33 88. Föreställningen börjar kl 15.00.

Styrelsen hälsar er varmt välkomna!

Kopiera länk