Landstinget

DÅK och valkonferens 2018

Vänsterpartiets distrikt i Västernorrland hade sin valkonferens i lördags, den 27 januari, på Härnösands folkhögskola. På mötet togs beslut både om en valplattform för landstingsvalet och om riksdags- och landstingslistorna. Tyvärr kunde inte alla delegater enas om valplattformens innehåll, vilket fick till följd att Medelpad endast har en representant på landstingslistan, Isabell Mixter som har varit aktiv inom Ung Vänster. Alla övriga delegater från Medelpad avsade sig sina nomineringar.  Efter konferensen har det i SVT Västernorrland framställts som om Ångermanland genomförde en kupp mot Medelpad, men vi som var där vet att alla beslut och val genomfördes i sann demokratisk anda.

Valplattformens intention kan mycket kort beskrivas i dessa tre punkter.
Vänsterpartiet Västernorrland:
– föreslår att länsklinikorganisationen avskaffas och ersätts av lokala sjukhusledningar
– står fast vid att länet ska ha tre sjukhus där en basal akutvård ges vilket även innefattar att BB i Sollefteå ska öppnas igen.
– vill göra en rejäl satsning på personalens villkor och arbetsmiljö, bl a genom försök med 6-timmars arbetsdag inom primärvården.

Trötta men nöjda Sollefteådelegater

Så här ser listorna ut:
LANDSTINGSVALET
1 Nina Orefjärd 33 Kramfors
2 Isabell Mixter 29 Sundsvall
3 Lars-Gunnar Hultin. 69 Härnösand
4 Gunnar Fors 67 Örnsköldsvik
5 Carina Hellström 37 Sollefteå
6 Malin Lindroth 32 Härnösand
7 Sebastian Gunnesson 34 Kramfors
8 Johnny Eriksson 48 Örnsköldsvik
9 Marie Buhr 57 Örnsköldsvik
10 Judith Sundström 61 Sollefteå
11 Ulf Breitholtz 62 Sollefteå
12 Christina Olofsson 33 Kramfors
13 Marie Hansson 52 Sollefteå
14 Lars Sahlén 69 Sollefteå
15 Ulla Olofsson 72 Kramfors

RIKSDAGSVALET
1 Christina Höj Larsen 46 Härnösand
2 Åke Johansson 64 Sundsvall
3 Isabell Mixter 29 Sundsvall
4 Göran Wåhlstedth 57 Örnsköldsvik
5 Ingrid Nilsson 53 Härnösand
6 Christiane Rüdiger 44 Sundsvall
7 Jenny Karlstein 39 Sundsvall
8 Camilla Öhresten 33 Kramfors
9 Thomas Tejle 63 Sollefteå
10 Marie Buhr 57 Örnsköldsvik
11 Jon Björkman 46 Kramfors
12 Marie Hansson 52 Sollefteå
13 Gunnar Eklöf 65 Örnsköldsvik
14 Karin Gustafsson 58 Sundsvall
15 Christina Olofsson 33 Kramfors

Kopiera länk