Landstinget

DÅK och valkonferens 2018

Vänsterpartiets distrikt i Västernorrland hade sin valkonferens i lördags, den 27 januari, på Härnösands folkhögskola. På mötet togs beslut både om en valplattform för landstingsvalet och om riksdags- och landstingslistorna. Tyvärr kunde inte alla delegater enas om valplattformens innehåll, vilket fick till följd att Medelpad endast har en representant på landstingslistan, Isabell Mixter som har varit aktiv inom Ung Vänster. Alla övriga delegater från Medelpad avsade sig sina nomineringar.  Efter konferensen har det i SVT Västernorrland framställts som om Ångermanland genomförde en kupp mot Medelpad, men vi som var där vet att alla beslut och val genomfördes i sann demokratisk anda.

Valplattformens intention kan mycket kort beskrivas i dessa tre punkter.
Vänsterpartiet Västernorrland:
– föreslår att länsklinikorganisationen avskaffas och ersätts av lokala sjukhusledningar
– står fast vid att länet ska ha tre sjukhus där en basal akutvård ges vilket även innefattar att BB i Sollefteå ska öppnas igen.
– vill göra en rejäl satsning på personalens villkor och arbetsmiljö, bl a genom försök med 6-timmars arbetsdag inom primärvården.

Trötta men nöjda Sollefteådelegater

Så här ser listorna ut:
LANDSTINGSVALET
1 Nina Orefjärd 33 Kramfors
2 Isabell Mixter 29 Sundsvall
3 Lars-Gunnar Hultin. 69 Härnösand
4 Gunnar Fors 67 Örnsköldsvik
5 Carina Hellström 37 Sollefteå
6 Malin Lindroth 32 Härnösand
7 Sebastian Gunnesson 34 Kramfors
8 Johnny Eriksson 48 Örnsköldsvik
9 Marie Buhr 57 Örnsköldsvik
10 Judith Sundström 61 Sollefteå
11 Ulf Breitholtz 62 Sollefteå
12 Christina Olofsson 33 Kramfors
13 Marie Hansson 52 Sollefteå
14 Lars Sahlén 69 Sollefteå
15 Ulla Olofsson 72 Kramfors

RIKSDAGSVALET
1 Christina Höj Larsen 46 Härnösand
2 Åke Johansson 64 Sundsvall
3 Isabell Mixter 29 Sundsvall
4 Göran Wåhlstedth 57 Örnsköldsvik
5 Ingrid Nilsson 53 Härnösand
6 Christiane Rüdiger 44 Sundsvall
7 Jenny Karlstein 39 Sundsvall
8 Camilla Öhresten 33 Kramfors
9 Thomas Tejle 63 Sollefteå
10 Marie Buhr 57 Örnsköldsvik
11 Jon Björkman 46 Kramfors
12 Marie Hansson 52 Sollefteå
13 Gunnar Eklöf 65 Örnsköldsvik
14 Karin Gustafsson 58 Sundsvall
15 Christina Olofsson 33 Kramfors

Landstingspolitiker drog folk i Sollefteå

Det finns de som säger att folk i Sollefteå är trötta på landstinget. Mot alla odds drog två landstingspolitiker ett tjugotal personer denna tisdagkväll i december (julhysterins förberedelsehektiska månad).

Gunnar Fors och Lars-Gunnar Hultin redogjorde för hur Vänsterpartiet lagt upp planerna i landstingspolitiken.

Här är punkterna de pratade om:

  • Säkerställa en akut vård på nära avstånd och planerad vård inom garanterad tid – Tre akutsjukhus i länet
  • Stärka primärvården
  • Införa sammanhållna vårdområden
  • Förbättra personalens villkor och arbetsmiljö
  • Införa lokala ledningar för sjukhus och hälsocentraler – avveckla länsklinikerna
  • Säkra att resurserna används till vård – inte till direktörer eller vinster

Under frågestunden som följde efter fikat dök det upp några frågor. En fråga löd:

– Vem ska ni samarbeta med efter valet?

svaret blev:

– Fel fråga, då måste vi tänka på vad vi ska ge avkall på, vilka frågor vi ska ge upp. Vi ska bli så stora att de andra partierna måste tänka på vad de kan ge avkall på för att samarbeta med oss!

Ett antal av gästerna skrev in sig som nya medlemmar så medlemskurvan för 2017 börjar närma sig logaritmiska nivåer.

Verksamhetschef ger svar på tal angående påståenden om Sollefteå BB

Med anledning av de olika påståenden som florerat om kvaliteten och resurserna på den numera nedlagda kvinnokliniken med tillhörande BB i Sollefteå återger vi delar av en insändare av tidigare verksamhetschef.

Tidigare verksamhetschef ger svar på tal: ”Ljug inte om vår goda vård i Sollefteå, Challis”

Övergreppet fortsätter. Återigen har läkare och barnmorskor vid den nedlagda förlossningen i Sollefteå blivit idiotförklarade av Kenneth Challis, pensionerad förlossningsläkare och vänsterpartist.

Skall man bara acceptera de lögner som skrivs, med vetskapen att om säger man en lögn tusen gånger blir den till slut en sanning – eller skall vi protestera trots övermakten?

Okej, jag säger det en gång till: Nedläggningen av akutsjukhuset och förlossningen i Sollefteå handlar om makt över sjukvården och den centralisering som man blint tror på.

Beträffande förlossningen beror det inte på ekonomi, för dålig kompetens eller svårigheter att rekrytera läkare/barnmorskor. Besparingen är försumbar, men man förlorar all den kompetens som fanns när bemanningen var fullständig.

I motsats till vad Challis säger (stafettläkare i 30 år) fanns inte stafettläkare här före år 2015, utan endast några fasta vikarier som återkom regelbundet. Den fasta läkarbemanningen bestod av fyra erfarna specialister samt en underläkare.

( __ )


Sollefteå sjukhus var under ett antal år särskilt bra och inte representativt i landet i förhållande till sin storlek. Både små och stora sjukhus kan ha problem tidvis, kompetensen beror på den grupp som arbetar vid sjukhuset, inte på sjukhusets storlek. Dessutom sköter varje läkare/barnmorskor lika många förlossningar per person på ett litet som på ett stort ställe.

 

 

Tomas Björk

Källa: allehanda.se publicerad 27 oktober 2017

Läs hela insändaren här

Vänstern, det enda partiet som står upp för tre akutsjukhus med BB i landstinget

När majoriteten (S-mp) i landstinget pratar om privata entreprenad-lösningar för Sollefteå sjukhus utan att vilja öppna någon av de avdelningar de stängt som t ex akutkirurgi, BB, smärtkliniken mm känner vi i Sollefteå partiförening oss extra stolta över våra landstingspolitiker.

Vänsterpartiet vill nämligen detta och tror att det går att genomföra (taget från Vänsterpartiet Västernorrlands fb-sida 21 juni 2017)

Vi är det enda partiet i landstingsfullmäktige som står upp för tre akutsjukhus med BB och ett återställande av Sollefteå sjukhus.
– En entreprenadisering av nuvarande avskalade sjukhus är inte den lösning som skapar nödvändiga förutsättningar för en effektiv vårdorganisation i Ådalen. För detta behövs ett Sammanhållet vårdområde där hela vård- och omsorgskedjan ingår, inkl. de nu nedlagda verksamheterna.
– Det är positivt att referensgruppen förordar en organisation med en lokal ledning för att förbättra kompetensförsörjningen. Ledningsorganisationen måste dock förändras snarast – inte om ett år. Detta för att ge möjlighet att återuppbygga förtroendet för organisationen och därmed skapa möjlighet att bemanna.
– Vi ser positivt på att en ideell, icke vinstdriven förening med stark lokal förankring (VOON) ges en roll i en ny organisation och på att en utredning tittar på hur det kan vara möjligt. Det är dock uppenbart att referensgruppens förslag med nuvarande lagstiftning riskerar att leda till en entreprenad genom ett vinstdrivet vårdbolag.

Det känns bra att vara Sollefteåbo och vänsterpartist!

Sollefteå rockar distriktsårskonferensen

Nu tar vi steget mot ökat inflytande i distriktet med Sofia Gustafsson som nyvald ledamot i distriktsstyrelsen.

Sollefteå partiförening fyllde sex platser med ordinarie representanter och två ersättare.

Nu har vi tillsammans klubbat igenom ett mycket bra sjukvårdspolitiskt program där det tydligt står att vi ska ha ”tre sjukhus med basal akut vård och bassjukvård. Basal akut vård inkluderar akut kirurgi, ortopedi och intern medicin. Vidare vill vi att Västernorrland ska ha förlossning och BB på alla tre sjukhusen.”

 

 

Jonas Sjöstedt besökte ockupationen av BB

Vår lokala representanter Ameer och Mounir tog emot vår partiledare Jonas Sjöstedt.

Det är vissa dagar det känns extra bra att vara Sollefteåbo och vänsterpartist. Som till exempel denna fredag när vår partiledare visar sitt stöd för ockupanterna och för att kvinnor i Sollefteå med omnejd ska slippa behöva färdas 15 mil för att komma till ett BB.

För er som tvekar inför Vänsterpartiets ställning i frågan om Sollefteå BB och akutkirurgin – ni kan sluta tveka. Har ni sett någon annan partiledare som visar sitt tydliga stöd för ockupationen av Sollefteå BB?

Nej, just det. Bor du i Sollefteå kommun är du välkommen som medlem. Då blir vi fler Sollefteå röster när landstingslistan ska sammanställas. Vi behöver dig och dina idéer!

Många passade på att ta selifies med Jonas. Här tar Usama  chansen.

Från TÅ:s websida:

Sjöstedt gjorde en blixtvisit i Sollefteå för att på ort och ställe bilda sig en uppfattning om den nu så omskrivna ockupationen i Sollefteå. Drygt två timmar på sjukhuset blev det. Främst ute i foajén hos ockupanterna. Men han passade också på att luncha med personal.

– Läkarna är i en väldigt svår situation. När man drar ner viktig verksamhet på sjukhuset blir det blir svårt för primärvården, där är det redan i dag brist på personal. De får mer att göra och är oroliga inte hinna ta hand om patienterna som de förtjänar. De tvingas skicka iväg patienter som tidigare fått en bra vård i Sollefteå tio till femton mil. Det är tydligt att det är ett ogenomtänkt beslut, säger Sjöstedt.

Läs mer i artikeln i allehanda.se

Länk till svt:s mittnytt

 

Länk till artikel i allehanda.se

Karin Rågsjö och Lars Gunnar Hultin pratade vård

karin-ragsjo-19-september-2016

Den 19 september anordnade Vänsterpartiet ett öppet möte

Kampen om vården går vidare 

84 personer var på plats för att lyssna på talarna, Karin Rågsjö, som sitter i riksdagen och Lars Gunnar Hultin, som är Vänsterpartiets gruppledare i landstinget.

Karin öppnade kort och pratade om problemen med privatiseringar och ”staffetteriet” inom sjukvården. Hon påpekade att Måns Roséns utredning som ofta citeras i debatten inte kan motivera en nedläggning av akuten på Sollefteå sjukhus. Hon gav som exempel att operationer som t ex hjärttransplantation och avancerade canceroperationer ska göras på avdelningar där man gör detta ofta.

Karin var imponerad över den kraft och vilja som finns hos befolkningen i Ådalen som kämpar så för sitt sjukhus.

Lars Gunnar Hultin pratade om att det finns en dold dagordning där Sundsvall, Umeå och Sunderbyn ska vara de sjukhus som ska finnas i Norrland. Han påpekade också att SD varit det parti som från början sagt att man vill lägga ner Sollefteå akutsjukhus, men att de styrande majoriteten brutit sina löften och nu lika aningslöst som SD, försöker göra samma sak trots att en nedläggning av Sollefteå akutsjukhus inte kommer gagna hela länet.

Många intressanta frågor från åhörarna avhandlades. Frågan om storregion verkade som en dålig lösning genom att slå ihop flera landsting med underskott, tyckte en åhörare. Svaret blev att vissa vårdsatsningar som specialistvård kräver en större ekonomi än den som ryms inom dagens landsting. Det viktigaste påpekade Karin Rågsjö är att rösta in bra politiker.

Skattebetalarnas nota för landstingets olagliga chefsavtal: 700 000 kronor

Vår gruppledare i landstinget, Lars-Gunnar Hultin polisanmälde dåvarande förvaltningschefen Margareta Berglund Rödén för brott mot upphandlingsreglerna. Detta när hon gjorde en direktupphandling med en länsklinikchef för kardiologi som visade sig kosta 10 miljoner kronor på fyra år. Polisen la ner utredningen efter en vecka. Konkurrensverket gick hårdare fram. Nu får landstinget böta 700 000 kronor i skadestånd för otillåten upphandling.

Margareta Rödén

Länk till artikel på allehanda.se

Hen må tycka va hen vill om reglerna för offentlig upphandling, men i detta fall är (v)i glada att det finns någon som bryr sig om hur man använder skattebetalarnas pengar.