Nato

Nato-medlemskap leder till upptrappning

Kinesiskt militärfartyg av den typ övade i Östersjön i juli 2017 (foto: wikicommons)

 

Förr den som hänger med i nyhetsflödet så vet hen att i slutet av juli i år seglade ett antal militära fartyg in i Östersjön. Alla länder runt Östersjön har en militär flotta, men det som var ovanligt denna gång var att de fartyg som drog in över Östersjöns vatten denna gång bar kinesisk flagg. Kinesiska krigsfartyg i Östersjön hör ju till ovanligheterna och det kan tyckas märkligt då Kina ligger på andra sidan jordklotet. Hur kunde det bli så här?

      Ryssland och Kina har samarbetat sedan några år tillbaka och haft militärövningar till havs, men då i Sydkinesiska havet. Att de två diktaturerna valde just Östersjön i år för sin ”Joint Sea 2017” är ingen slump. Det har nämligen varit stora militärövningar i Rysslands närområde där också långväga gäster fick vara med och öva. 2016 höll Nato tre stora militär övningar i Rysslands närhet. Sverige deltog i två av tre, Anakonda i Polen, Baltops på Östersjön men inte i Saber strike i Baltikum.

Kinas och framförallt Rysslands ärkerival sedan kalla kriget är USA – landet som har mest inflytande över militäralliansen Nato. USA styrs nu av en president som av många ses som en vettvilling. Just nu i september pågår Aurora – den största militära övningen som ägt rum på svensk mark. Ordet ”öva” kan sättas inom citationstecken eftersom det mer handlar om att rulla ut röda mattan för Nato än att träna soldater. För första gången har amerikanska soldater bjudits in för att öva på svensk mark och argumenten för det är lika dåliga som när Ryssland bjuder in kinesisk flotta till Östersjön. Riskerna med denna upptrappning är självklart att Östersjöområdet kan bli krigsskådeplats när stormakterna gör upp.

Vänsterpartiet är för allmän värnplikt och vill att försvaret ska träna på att försvara Sveriges territorium istället för att erbjuda Nato-uppvisningar. Den svenska alliansfriheten har tjänat oss väl i över hundra år och Sverige som land ska inte medverka till en upptrappning mellan USA och Ryssland genom att bli medlem i Nato. Riv därför upp värdlandsavtalet som ger Nato rätt att förvara krigsmateriel i Sverige (USA säger sig inte ha skyldighet att berätta för värdlandet att deras fartyg eller flygplan bär kärnvapen). Östersjön blir inte ett fredligare område för att vi bjuder in amerikansk militär eller för att Ryssland bjuder in kinesiska militärfartyg.

Värna freden! – Varken ryska eller amerikanska trupper på svensk mark eller på svenskt territorialvatten.

Vänsterpartiet Sollefteå

Anders Malmros

Sverige, Ryssland och Tjetjenien – Öppet möte om utrikespolitik

4 september kl 18.00  

Hullsta gård, Sollefteå 

 

Mayrbek Taramov har varit verksam som journalist i Tjetjenien. Han

kommer berätta om Tjetjenien och om folkmordet på dess befolkning

under första och andra kriget i Tjetjenien på 1990-talet – krig som bl.a.

orsakats av viljan till självständighet från Ryssland.

Alla som är intresserade av Sveriges förhållande till Ryssland, Nato och

Tjetjenien är välkomna att delta i den efterföljande diskussionen.

Vänsterpartiet Sollefteå.

 

Som vanligt bjuder vi på fika!

Nato – en allians som avskräcker

publicerad i TÅ 2015-10-21

Det talas mycket i media om att Sverige har svängt när det gäller svenskt medlemskap i militäralliansen Nato. I själva verket är det mest några borgerliga partier och förstå-sig-påare som börjat krama Nato. Det gamla folkrörelsepartiet, Centern, visar sig gladeligen kasta över 100 år av neutralitet på soptippen. Vänsterpartiet ser att Rysslands agerande i Ukraina gjort även vår del av världen mer osäker än tidigare. Fler och fler instämmer i att värnpliktens avskaffande inte var en välgärning för territorialförsvaret, så även Vänsterpartiet. Det behövs inte bara en militär värnplikt, civilförsvaret behöver rustas mot natur- och humanitära katastrofer. Vi behöver också kunna garantera livsmedelsförsörjningen vid en krissituation.

Vår förmåga att försvara vårt territorium är idag begränsad. Att därifrån kasta sig in i en militärallians med stora inbördes problem är en mycket dålig lösning. Ett exempel på dessa inbördes problem är Syrienkonflikten. Där har det stora Natolandet USA stött kurdiska rebeller i Syrien som bekämpar IS. Över en natt blir USA:s bundsförvanter plötsligt till fiender när Turkiet börjar attackera samma kurder i norra Syrien. Vill Sverige bli indragen i en militärallians där medlemsstater tillåts agera så motsägelsefullt?

Vi må tycka vad vi vill om den gamla KGB-agenten Vladimir Putin, men från ryskt perspektiv kommer svenskt medlemskap i Nato tolkas som en provokation. Detta hävdar även FN:s gamla vapeninspektör Hans Blix som en anledning att stå utanför.

Nato:s kärnland USA har världens mest moderna tekniska stridskrafter. Ändå valde man nyligen att bomba ett sjukhus i Kunduz, Afghanistan. 12 hjälparbetare och 3 barn dödades. Sjukhus och sjukhuspersonal är skyddade enligt Genèvekonventionen. Är det konstigt att ett land får fiender med denna typ av krigsbrott?

Sverige bör gradvis bygga upp sin värnplikt igen och fortsätta vara ett neutralt land i en orolig omvärld. Detta anser Vänsterpartiet Sollefteå.

Lars Sahlen

Anders Malmros

Vänsterpartiet Sollefteå

Norrland ska inte upplåtas till NATOs krigsövningar

Så här tycker Vänsterpartiet Sollefteå om ACE:

kartaace

Hur kan det komma sig att den offentliga debatten är så tyst när det handlar om världens största militära flygövning (Arctic Challenge Exercise, ACE). Den sista veckan i maj och första i juni kommer över hundra bombplan att kretsa över norrbotten men även över oss.

Vi lever i en tid där opinionsbildningen präglas av krigshot och tilltro till militära ingripanden. Men våld löser aldrig några problem och när vapenskramlet börjat höras är sanningen det första offret.

Rysslands oacceptabla upprustning och invasion av Ukraina anser vi inte vara ett argument för att vårt land, utan offentlig debatt, tar ytterligare steg bort från alliansfriheten. Men tyvärr håller detta på att hända i det fördolda. Förra regeringen undertecknade i skuggan av valrörelsen ett värdlandsavtal med NATO. Försvarsdepartementets juridiska experter är nu sysselsatta med att ändra svenska lagar för att passa med detta avtal. På våren 2016 är det tänkt att allt detta ska godkännas av Riksdagen. Samtidigt bombarderas vi med påståenden att det internationella läget är farligt, hotande och osäkert.

Ett närmande till NATO innebär att vi tillåter Natostyrkor att med Sverige som bas, öva och bedriva krigsinsatser mot tredje land även med kärnvapen. Vår trovärdighet som alliansfria blir helt urholkad och vi fastnar som gisslan i ett spel där det på förhand är bestämt vem som är god och vem som är ond. Nu är det upp till regeringen och riksdagens ledamöter att hantera detta stora ansvar för framtidens fred och säkerhet.

Värdlandsavtalet går fortfarande att stoppa. Vi som engagerar oss för fred och solidaritet måste samarbeta för att bli starkare. Vi vill inte höra bombplanens ljudbangar och vi vill inte lyssna på det militärindustriella komplexets vilja att sälja vapen. Vi vill hävda FNs bärande grundtanke :

”Alla medlemmar skola lösa sina internationella tvister med fredliga medel på sådant sätt, att internationell fred och säkerhet samt rättvisan icke sättas i fara.”

Vi vill därför manifestera svenska folkets uppslutning bakom alliansfriheten genom en namninsamling som ska överlämnas till riksdagen före omröstningen om värdlandsavtalet med NATO. Se till att skriva på du med.

Ulf Breitholtz, Vänsterpartiet