Okategoriserade

1 2 3 9

Program för 1 maj 2018

Den 1 maj tågar vi för ett solidariskt Sverige och för likvärdig vård för alla, även för oss i Sollefteå och hela Ådalen. Genom att vara många visar vi att vi är starka. NU ÄR DET VÅR TUR

DÅK på Österåsen 17-18 mars

Fotograf Baran Hosseini, Örnsköldsvik

Vänsterpartiet står starkt efter helgens årskonferens på Österåsen.
Sollefteås ombud var aktiva under debatten kring verksamhetsplanen. Alla ändringar som föreslogs blev bifallna och distriktsstyrelsen kommer att fortsätta sitt arbete med att stärka samverkan mellan lokalföreningarna. Lars Sahlén blev invald som ordinarie i Ds. Carin Collén och Ceiko Khateran blev invalda som ersättare. Distriktsstyrelsen kommer också att ta till sig de idéer som kom fram under workshop kring valplattformen och kommunikation.
Vår riksdagsman Christina Höj Larsen höll också en komprimerad valskoleutbildning.

8 mars på Hullsta gård

Årets 8 mars som gick av stapeln på Hullsta gård i Sollefteå blev mycket välbesökt. Unga, mindre unga, medlemmar, möjliga med-lemmar och ockupanter Kvällen började med möjlighet till mingel då alla bjöds på en väldigt god soppa och ett lika gott bröd som Victor och Sofia hade lagat/bakat. Stort tack till er båda! Ute i foajen fanns bokbord med feministisk litteratur och inne i FCO-salen kunde vi titta på bilder skapade av Lo Högberg, Nina Pudja, Erika Olofsson, Anne Hemmerling, Sofia Gustavsson, Vicktor Conradsohn och Maja Borgström. Lite särskilt imponerade Majas målningar liksom hennes uppläsning från en av sina dagboksanteckningar. En stark och arg text om att inte nöja sig med mindre än 100% kärlek och respekt alla dagar.

Desirée Enlund

Kvällens föreläsare var Desirée Enlund, doktorand från Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet. Hennes forskning vill förstå varför protester mot nedskärningar i välfärden uppstår på vissa platser och vad vi kan lära oss av att folk skapar nya sätt att organisera välfärdsservice med Sollefteås BB-ockupation som ett exempel.

Kvällen avrundades med att Lo Högberg berättade om Nämforsens kvinnominne och Gudinneutställningen skapad för 20 år sedan av Birgitta Onsell.

Insändare om plötsliga åldersuppskrivningar

Vi protesterar mot Migrationsverkets sätt att behandla barn genom plötsliga åldersuppskrivningar. Till Sollefteå har det kommit dussintals med barn som genom tvivelaktiga metoder har fått sin ålder uppskriven. Därigenom betraktas de som vuxna och får inte längre den omsorg som de tidigare haft genom gode män och ett skyddat boende.

Politiker och tjänstemän inom skola och socialtjänst skickas på utbildningar om den av regering och riksdag beslutade ”strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige”. Denna ska vara ett stöd så att myndigheter kan låta sina beslut genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Barnrätts- och ungdomspolitikens uppgift är att skapa förutsättningar för att de som bor i Sverige ska ha ett bra liv under sina första 25 år, säger regeringen.

Samtidigt skickar Migrationsverket runt barn som bingobrickor och placerar dem på boenden tillsammans med vuxna asylsökanden. På dessa boenden finns ingen personal som kan ge lite extra stöd med skolarbetet eller skapa en lugn och trygg atmosfär som behövs för att både klara av skolarbete och den svåra humanitära situation som dessa ungdomar befinner sig i.

Det är en skam för oss alla att se hur detta pågår. Kommunala myndigheter står handfallna när Migrationsverket ensamt bestämmer nya saker från dag till dag. Det finns en slutenhet hos myndigheten som bidrar till ett ovärdigt bemötande och skapar en fruktansvärd situation för dessa ungdomar.

Barnombudsmannen talar om för politiker att barn- och ungdomspolitikens mål är att alla unga ska ha ”goda levnadsvillkor och makt över sina egna liv” och att barn ska ha ”möjlighet att utvecklas, mötas med respekt och känna trygghet”. Samtidigt använder regeringen Migrationsverket som ett slagträ för att genomföra en ovärdig politik.

Vänsterpartiet protesterar mot detta och vi blir allt fler som stämmer in i kritiken. Ge barn och unga goda förutsättningar. Bara så kan vi skapa en rättvis, trygg och jämlik framtid.
Vänsterpartiet Sollefteå
Ulf Breitholtz, ordförande

Årsmöte 180203

Lördagen den 3 februari hade Vänsterpartiet Sollefteå sitt årsmöte på Hullsta gård. Det var ett välbesökt årsmöte med ca 20 deltagare, både gamla medlemmar och nytillkomna under året. Särskilt roligt var det att få en presentation av Maja Borgström och Vicktor Conradsohn, två ungdomar som är i full gång med att bilda Ung vänster i Sollefteå. Vi ger dem vårt stöd och uppmuntran!

Mötet inleddes med att Lars Sahlén hälsade välkommen och därefter valdes Thorsten Laxvik till  ordförande och Kärstin Sjögren till sekreterare för dagen.

När Ulf Breitholtz hade läst upp föreningens verksamhetsberättelse konstaterade vi att det har varit ett aktivt år med både medlemsaktiviteter och utåtriktade aktiviteter. En särskild eloge vill vi ge till vår medlem Anders Malmros och hans engagemang för en grupp asylsökande.

Sofia Gustafsson läste upp sin sammanfattning av föreningens deltagande i kampen för Sollefteå BB under de senaste två åren, som därefter bifogades till verksamhetsberättelsen.

Maj-Lis föredrog valberedningens arbete och deras förslag till kommunlista och nomineringar till distriktsstyrelsen.

Mötets beslut till kommunlista:

1 Ulf Breitholtz              12 Jörgen Andersson
2 Carin Collén                13 Kärstin Sjögren
3 Kjell-Åke Sjöström    14 Olle Widerberg
4 Marie Hansson          15 Sebastian Nygren
5 Lars Sahlén                 16 Britt-Marie Persson
6 Marie Pettersson        17 Karl-Erik Lundström
7 Markus Spjuth            18 Eva-Lotta Breitholtz
8 Ylva Segerström         19 Birgitta Lind
9 Emmy Bengtsson       20 Niklas Lind
10 Cejko Kahteran
11 Inger Fängström

Mötets beslut om nomineringar till distriktsstyrelsen:
Carin Collén och Lars Sahlén

Mötets beslut om föreningens ordförande och kassör för 2018:
Ordförande, Ulf Breitholtz. Kassör Victor Fransson.

Mötet avslutades med traditionsenlig smörgåstårta  men också med ett teaterbesök. Vi fick se Teater Västernorrlands uppsättning av Barnen från Frostmofjället. Mycket bra!

Kallelse till årsmöte

Lördag den 3 februari kl 12.00

Hullsta gård FCO-salen

Årsmötet kommer att fastställa listan för valet till kommunfullmäktige och det är möjligt för medlemmar att nominera ända fram till att mötet börjar. Vi kommer att följa våra stadgars dagordning men vi har lyft ut punkterna verksamhetsplan och budget som istället kommer att fastställas på medlemsmötet den 12 mars.

Efter årsmötet äter vi smörgåstårta och som kulturinslag bjuder vi dessutom våra Västernorrlands uppsättning av ”Barnen från Frostmofjället” som på ett nutida sätt både tar upp barns sårbarhet och styrkan i att hålla samman.

För att få en biljett till teaterföreställningen krävs föranmälan senast den 23 januari. Ring eller sms:a till
Ulf 070-280 91 26 eller till Olle 073-055 33 88. Föreställningen börjar kl 15.00.

Styrelsen hälsar er varmt välkomna!

Ett gott nytt vänsterår

Styrelsen för Vänsterpartiet i Sollefteå önskar våra medlemmar och alla andra med röda och solidariska hjärtan ett GOTT NYTT ÅR!


Osamah får stanna!

Vänsterpartiet Sollefteå har engagerat sig för att Osamah Hussein ska få stanna i Sverige. Osamah har flytt från Irak p g a sitt engagemang i kampen mot korruption och för sociala rättigheter i hans hemland Irak.

Migrationsverket har, efter ha gjort en andra prövning, kommit fram till att bevilja honom uppehållstillstånd i Sverige i tre år!

Vänsterpartiet gratulerar Osamah till uppehållstillståndet och Osamah tackar för vårt stöd.

Osamah här tillsammans med Jonas

 

Utflykt till Skuleskogen

Som avslutning på kursen Svenska för asylsökande tog vi oss till Skuleskogen i grannkommunen.

Vackra vyer, vattenfall och slippriga spångar fick vi vara med om.

Målet var Slåttdalsskrevan, men det var en kapplöpning mot tiden innan solen skulle gå ner.
På hemvägen märkte vi att mörkret vann över ljuset och då var klockan 15.20

Några av utflyktsdeltagarna fick blöta skor.

Men vad gjorde det när utsikten var så här magnefik.

Vinterknytis i Helgum

Vänsterpartiet Sollefteå bjuder in alla medlemmar till knytkalas 9:e december kl 13.

Har du glömt hur man lagar mat går det bra att komma ändå (förhoppningsvis finns det mat ändå).

Efter maten finns det möjlighet till bastu och att rulla sig i snön en sväng.

Kolla din mejl!

Styrelsen

1 2 3 9