Okategoriserade

Vår lösning är en politik som skapar ett jämlikt Sverige utan segregation.

Svar till insändaren ”Sverige driver en extrem politik” TÅ 6/12.

Martin Timander skriver i en insändare den 6/12 om sin syn på invandring till Sverige. Insändaren är full av fula tricks med statistik där bara delar av vad som är sant tas med.

När det gäller antalet som invandrar till Sverige så är de siffror som Martin Timander lyfter fram alla som kommer till Sverige och får uppehållstillstånd. Det flesta av dem är EES-medborgare, tillfälliga besökare, gäststudenter, adoptivbarn, personer som har blivit kära i en svensk och arbetskraftsinvandrare som fått tillfälligt uppehållstillstånd på inbjudan av en arbetsgivare för att sköta ett särskilt jobb. Samtidigt utvandrar även människor från Sverige så nettot är något helt annat.

Sedan tar Martin Timander upp kostnaden för invandring. Han pratar om kostnader på 200 miljarder kronor, det är en siffra som förekommer ofta från rasistiska partier. Denna siffra är kryddad med kostnader för bistånd och EU-medlemskap, men däremot har man inte räknat in allt det som invandrade personer bidrar med i form av arbete, skatter och så vidare. Som en jämförelse till detta kan nämnas att statens utgifter år 2011 för migration var 7.5 miljarder kronor. Här ingår kostnader för flyktingmottagande i vid bemärkelse. Det faktum att vi blir fler invånare kostar naturligtvis i sig inte någonting – i så fall skulle ju länder med stor befolkning vara fattigare än länder med liten befolkning. Antalet jobb är inte statiskt i Sverige utan ökar om vi blir fler.

Martin Timander oroas även över segregationen runt om i Sverige, hans lösning är att stoppa invandringen. Vår lösning är en politik som skapar ett jämlikt Sverige utan segregation. Orsaken till de problem som finns i vissa förorter är fattigdom, arbetslöshet och utslagning – inte invandring. För att lösa problemen måste vi ta kampen mot den förhärskande politiken idag som vill att de rika ska bli rikare och som struntar i alla de som har det sämre. Klyftorna måste minska. Riktig integrationspolitik handlar om att driva en politik för full sysselsättning, bygga fler bra och billiga bostäder, rusta upp slitna bostadsområden och satsa på en likvärdig skola samt en generell och rättvis välfärd för alla, där valfriheten inte styrs av din plånbok. Riktig integrationspolitik handlar också om att ta krafttag mot diskriminering och rasism.

Vänsterpartiets politik handlar alltid om att lösa samhällsproblem tillsammans, oavsett om det handlar om segregation eller klassklyftor. Det är något som Martin Timander också borde testa någon gång

Martin Neldén, ordförande Vänsterpartiet Härnösand

Maria Thunberg, ordförande Vänsterpartiet Kramfors

Thomas Tejle, ordförande Vänsterpartiet Sollefteå

Prata om jobbet för ett bättre arbetsliv

Nu lanserar Vänsterpartiet Prata om jobbet – en del av kampanjen Vi är människor inte maskinerVänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson, Josefin Brink, vill att fler lönearbetare ska känna att Vänsterpartiet är deras bästa val 2014.

Klicka på bilden för att komma till kampanjsidan!

Läs mer

2700 nya jobb i Västernorrland med Vänsterpartiets budget

Vänsterpartiets budget innehåller satsningar som ger 2700 nya jobb i Västernorrlands län. Regeringens politik har lett till att långtidsarbetslösheten i länet har ökat med 56 procent sedan 2006, visar nya siffror.

–        Arbetslösheten är ett jättestort problem i Västernorrland, inte minst den skenande långtidsarbetslösheten. Vår ambition är att skapa nya jobb inom bland annat kommuner och landsting, samt viktiga infrastruktursatsningar som utbyggd järnväg, säger Thomas Lundberg, distriktsordförande för Vänsterpartiet i Västernorrland.

Regeringen saknar politik för nya jobb. Istället för investeringar sänker de bolagsskatten vilket gynnar storbolagen och bankernas ägare. Regeringen prioriterar stödja bankerna som bidragit till krisen framför arbete till ungdomar.

Med Vänsterpartiets satsningar skapas fler än 100.000 nya jobb i hela Sverige fram till 2015. Kommunala välfärdssatsningar ger ökad lärartäthet, fler undersköterskor i äldreomsorgen och bättre barnomsorg på kvällar och helger. Våra satsningar ger fler än 50.000 nya i jobb i välfärden. Vi investerar i byggandet och renovering av nya hyresrätter och skolor, äldreboenden och sjukhus. Omfattande infrastruktursatsningar i framförallt järnvägen ger nästan 7.000 jobb. Till det kommer ytterligare jobbskapande åtgärder och utbildningsplatser.

Under uppbyggnad!

Denna sida håller på att byggas upp. Här kommer ni att kunna se vilka Vänsterpartiet Sollefteå är, vad vi gör och vad vi kämpar för att åstadkomma!