Privat vård

Riskfritt att sparka medarbetare inom privata välfärdsföretag

I lokal media såsom TÅ och SR Västernorrland har det talats mycket om att anställda inom vården inte vågar berätta om missförhållanden. Med anledning av att allt fokus hamnade på den offentliga välfärden där det finns lagligt meddelarskydd ville vi V Sollefteå korrigera bilden och peka på problematiken med avsaknad av meddelarfrihet i privata vårdföretag.

 

Här följer insändaren som publicerades i TÅ 30 april:

Riskfritt att sparka medarbetare inom privata välfärdsföretag

Minns ni Caremaskandalerna? Namnet som blev så belastat att man bytte namn till Vardaga. Caremaskandalerna skulle inte ha blivit kända om inte vårdpersonal kontaktat media och berättat om vanvård och felbehandlingar. Medarbetarna som satte lojaliteten till patienterna före företaget fick ofta sparken. Vårdföretagen har enligt lagen rätt att sparka medarbetare som pratat med media om sådant som påverkar deras konkurrenskraft negativt, till exempel en vårdskandal.

Offentlig verksamhet omfattas av meddelarfrihet. Där kan chefer eller andra ansvariga straffas om de på något sätt särbehandlar anställda som avslöjat missförhållanden eller om de efterforskar vem som talat med media. Detta följs inte alltid men lagen kan användas av anställda mot okunniga chefer.

Den statliga utredningen kom i december 2013 fram till att det behövs ett stärkt meddelarskydd för privata verksamheter som omfattar vård, skola och omsorg. Kommer utredningens förslag att bli verklighet? Friskolornas riksförbund är kritiska till utredningen och Almega, tjänsteföretagens arbetsgivarförening, menar att meddelarskydd är en ”fara” för privat sektor.

Meddelarskyddet är inte annat än yttrandefrihet på arbetsplatsen. Det måste vara en rättighet både för offentliganställda såväl som för privatanställda inom välfärden.

Anders Malmros

Karin Petré

Vänsterpartiet Sollefteå