Utrikespolitik

Nato-medlemskap leder till upptrappning

Kinesiskt militärfartyg av den typ övade i Östersjön i juli 2017 (foto: wikicommons)

 

Förr den som hänger med i nyhetsflödet så vet hen att i slutet av juli i år seglade ett antal militära fartyg in i Östersjön. Alla länder runt Östersjön har en militär flotta, men det som var ovanligt denna gång var att de fartyg som drog in över Östersjöns vatten denna gång bar kinesisk flagg. Kinesiska krigsfartyg i Östersjön hör ju till ovanligheterna och det kan tyckas märkligt då Kina ligger på andra sidan jordklotet. Hur kunde det bli så här?

      Ryssland och Kina har samarbetat sedan några år tillbaka och haft militärövningar till havs, men då i Sydkinesiska havet. Att de två diktaturerna valde just Östersjön i år för sin ”Joint Sea 2017” är ingen slump. Det har nämligen varit stora militärövningar i Rysslands närområde där också långväga gäster fick vara med och öva. 2016 höll Nato tre stora militär övningar i Rysslands närhet. Sverige deltog i två av tre, Anakonda i Polen, Baltops på Östersjön men inte i Saber strike i Baltikum.

Kinas och framförallt Rysslands ärkerival sedan kalla kriget är USA – landet som har mest inflytande över militäralliansen Nato. USA styrs nu av en president som av många ses som en vettvilling. Just nu i september pågår Aurora – den största militära övningen som ägt rum på svensk mark. Ordet ”öva” kan sättas inom citationstecken eftersom det mer handlar om att rulla ut röda mattan för Nato än att träna soldater. För första gången har amerikanska soldater bjudits in för att öva på svensk mark och argumenten för det är lika dåliga som när Ryssland bjuder in kinesisk flotta till Östersjön. Riskerna med denna upptrappning är självklart att Östersjöområdet kan bli krigsskådeplats när stormakterna gör upp.

Vänsterpartiet är för allmän värnplikt och vill att försvaret ska träna på att försvara Sveriges territorium istället för att erbjuda Nato-uppvisningar. Den svenska alliansfriheten har tjänat oss väl i över hundra år och Sverige som land ska inte medverka till en upptrappning mellan USA och Ryssland genom att bli medlem i Nato. Riv därför upp värdlandsavtalet som ger Nato rätt att förvara krigsmateriel i Sverige (USA säger sig inte ha skyldighet att berätta för värdlandet att deras fartyg eller flygplan bär kärnvapen). Östersjön blir inte ett fredligare område för att vi bjuder in amerikansk militär eller för att Ryssland bjuder in kinesiska militärfartyg.

Värna freden! – Varken ryska eller amerikanska trupper på svensk mark eller på svenskt territorialvatten.

Vänsterpartiet Sollefteå

Anders Malmros

Bilder från Tjetjenienföreläsning

Vänsterpartiet Sollefteå anordnade ett öppet utrikespolitiskt möte Sverige, Ryssland och Tjetjenien den 4 september.

Det mesta kom att kretsa kring Tjetjenien tack vara den här mannen i mitten, Mayrbek Taramov författare och journalist. Han har bl a samlat vittnesmål kring det andra tjetjenienkriget som började 1999. Det tjetjenska folket har under 1800-talet, 1900-talet och på 2000-talet förtryckts av det imperialistiska Ryssland (Sovjet under Stalin).

Vad har nu hänt? Har Vänsterpartiet blivit nationalister? Nej, men vi vill visa att vi står upp för mänskliga rättigheter, det spelar ingen roll om förtryckarlandet heter USA, Kina eller Ryssland. Det är också viktigt att minnas det som hänt. Det är år 20 år sedan fredsfördraget mellan Ryssland och Tjetjenien som gav Tjetjenien rätt till sitt eget land. Någonting som en viss f.d. FSB-agent gjorde slut på.

Fredsavtal mellan Ryssland och Tjetjenien.

Krig och ojämlikhet göder nationalism. Det bästa vore om världen vore ett land men till dit har vi en bit kvar.

Här är en bild från presentationen med en illustration föreställande Taymaskha Molova. En legendarisk kvinna som valdes som militär ledare av män i kriget mot 1800-talets imperialistiska Ryssland. En mardröm för dagens Daeshkrigare som tror att de inte kommer till paradiset om de faller för en kula från en kvinnas vapen.

Sverige, Ryssland och Tjetjenien – Öppet möte om utrikespolitik

4 september kl 18.00  

Hullsta gård, Sollefteå 

 

Mayrbek Taramov har varit verksam som journalist i Tjetjenien. Han

kommer berätta om Tjetjenien och om folkmordet på dess befolkning

under första och andra kriget i Tjetjenien på 1990-talet – krig som bl.a.

orsakats av viljan till självständighet från Ryssland.

Alla som är intresserade av Sveriges förhållande till Ryssland, Nato och

Tjetjenien är välkomna att delta i den efterföljande diskussionen.

Vänsterpartiet Sollefteå.

 

Som vanligt bjuder vi på fika!