• Hem
  • Det är skönt at...
sida

Det är skönt att lägga undan paddan en stund och läsa tillsammans med sina barn

Ibland kan tiden kännas knapp för många föräldrar. Man ska prestera bra på jobbet (om man har något), hinna med att skjutsa och lämna på aktiviteter och när man kommer hem är det lätt att både föräldrar och barn sitter med mobilen eller paddan istället för att umgås. Det är inget fel att hänga med den tekniska utvecklingen och spela TV-spel med sina barn (ett bra sätt att umgås) men glöm inte den enkla godnattsagan.

Det är aldrig för tidigt att börja läsa för ditt barn. Börja med rim, ramsor och enkla pekböcker och gå sedan vidare till bilderböcker och sagor. Ta god tid på dig när du läser, låt barnet titta noga på bilderna och prata gärna om dem. Läs korta stunder eller så länge barnet vill. Att varje dag läsa tillsammans skapar gemensamma minnen och upplevelser och samtidigt ger du ditt barn ett stort ordförråd och ett rikt språk. Förmågor som sedan underlättar all inlärning när det är dags för barnet att börja i skolan.

bild: svenska YLE

Vad har Vänsterpartiet i Sollefteå med detta att göra? Jo, vårt engagemang för läsning grundar sig i två ord; Jämlikhet och Solidaritet. Det är två betydelsefulla ord i vår ideologi och för att skapa och upprätthålla ett jämlikt och solidariskt samhälle är kunskap och utbildning viktiga verktyg.

Tråkigt nog ligger skolresultaten för Sollefteås elever lägst i vårt län. En stor del av ansvaret för detta ligger på skolan men du som förälder kan bidra till att vända utvecklingen och ge dina barn en god start i livet . Om du genom att läsa högt och uppmuntrat till egen läsning har bidragit till att barnet tidigt samlat på sig ett stort ordförråd har det fått större förutsättningar att klara skolarbetet och därmed goda möjligheter att som vuxna att välja sin egen väg, till studier eller arbetsliv.

I dag har förmågan till källkritiskt tänkande och mod att vara solidarisk med människor i svåra livssituationer blivit viktigare än någonsin. Den som är van vid olika typer av texter och att diskutera runt dem, har lättare att ifrågasätta innehåll och kunna reflektera över avsändarens avsikter.

När man lever sig in i andra personers liv genom böckernas berättelser, tränas den empatiska förmågan. Böcker kostar pengar men är gratis att låna på biblioteken. Om tiden inte alltid räcker till för att gå till biblioteket kan du i Sollefteå kommun låna färdiga ”Läsgodispåsar” på alla förskolor Sociala media och dataspel är naturliga inslag i både vuxnas och barns vardag, men du som vuxen kan vara en läsande förebild och uppmuntra även till läsning. Om du tycker att ditt barn lägger för mycket tid på sitt spelande är du inte ensam, det har blivit en av de vanligaste orsakerna till konflikter i familjer i dag. Boken Skärmtid av Björn Solfors från 2016, ger tips på lösningar.

 

Det finns böcker med olika innehåll och på olika språk på biblioteket.

There are books with different content and different languages ​​at the library.

کتاب با محتوای مختلف و زبان های مختلف وجود دارد که در کتابخانه

Hay libros con contenidos diferentes y en distintos idiomas en la biblioteca

هناك كتب مع محتوى مختلف ولغات مختلفة في المكتبة

Есть книги с различным содержанием и различные языки в библиотеке

Există cărți cu conținut diferit și limbi diferite de la biblioteca

Kopiera länk