Företrädare

Styrelsen Vänsterpartiet Sollefteå

Ordinarie
Ulf Breitholtz, ordförande
Carin Collén, vice ordf
Victor Fransson, kassör
Olle Widerberg, medlemsansvarig
Kärstin Sjögren, sekreterare
Lars Sahlén, studie- samt säkerhetsansvarig

Ersättare
Ylva Segerström
Sebastian Nygren
Cejko Kahteran