Vänsterpartiet Sollefteå

Bilder från Tjetjenienföreläsning

Vänsterpartiet Sollefteå anordnade ett öppet utrikespolitiskt möte Sverige, Ryssland och Tjetjenien den 4 september.

Det mesta kom att kretsa kring Tjetjenien tack vara den här mannen i mitten, Mayrbek Taramov författare och journalist. Han har bl a samlat vittnesmål kring det andra tjetjenienkriget som började 1999. Det tjetjenska folket har under 1800-talet, 1900-talet och på 2000-talet förtryckts av det imperialistiska Ryssland (Sovjet under Stalin).

Vad har nu hänt? Har Vänsterpartiet blivit nationalister? Nej, men vi vill visa att vi står upp för mänskliga rättigheter, det spelar ingen roll om förtryckarlandet heter USA, Kina eller Ryssland. Det är också viktigt att minnas det som hänt. Det är år 20 år sedan fredsfördraget mellan Ryssland och Tjetjenien som gav Tjetjenien rätt till sitt eget land. Någonting som en viss f.d. FSB-agent gjorde slut på.

Fredsavtal mellan Ryssland och Tjetjenien.

Krig och ojämlikhet göder nationalism. Det bästa vore om världen vore ett land men till dit har vi en bit kvar.

Här är en bild från presentationen med en illustration föreställande Taymaskha Molova. En legendarisk kvinna som valdes som militär ledare av män i kriget mot 1800-talets imperialistiska Ryssland. En mardröm för dagens Daeshkrigare som tror att de inte kommer till paradiset om de faller för en kula från en kvinnas vapen.

Sverige, Ryssland och Tjetjenien – Öppet möte om utrikespolitik

4 september kl 18.00  

Hullsta gård, Sollefteå 

 

Mayrbek Taramov har varit verksam som journalist i Tjetjenien. Han

kommer berätta om Tjetjenien och om folkmordet på dess befolkning

under första och andra kriget i Tjetjenien på 1990-talet – krig som bl.a.

orsakats av viljan till självständighet från Ryssland.

Alla som är intresserade av Sveriges förhållande till Ryssland, Nato och

Tjetjenien är välkomna att delta i den efterföljande diskussionen.

Vänsterpartiet Sollefteå.

 

Som vanligt bjuder vi på fika!

Vänstern, det enda partiet som står upp för tre akutsjukhus med BB i landstinget

När majoriteten (S-mp) i landstinget pratar om privata entreprenad-lösningar för Sollefteå sjukhus utan att vilja öppna någon av de avdelningar de stängt som t ex akutkirurgi, BB, smärtkliniken mm känner vi i Sollefteå partiförening oss extra stolta över våra landstingspolitiker.

Vänsterpartiet vill nämligen detta och tror att det går att genomföra (taget från Vänsterpartiet Västernorrlands fb-sida 21 juni 2017)

Vi är det enda partiet i landstingsfullmäktige som står upp för tre akutsjukhus med BB och ett återställande av Sollefteå sjukhus.
– En entreprenadisering av nuvarande avskalade sjukhus är inte den lösning som skapar nödvändiga förutsättningar för en effektiv vårdorganisation i Ådalen. För detta behövs ett Sammanhållet vårdområde där hela vård- och omsorgskedjan ingår, inkl. de nu nedlagda verksamheterna.
– Det är positivt att referensgruppen förordar en organisation med en lokal ledning för att förbättra kompetensförsörjningen. Ledningsorganisationen måste dock förändras snarast – inte om ett år. Detta för att ge möjlighet att återuppbygga förtroendet för organisationen och därmed skapa möjlighet att bemanna.
– Vi ser positivt på att en ideell, icke vinstdriven förening med stark lokal förankring (VOON) ges en roll i en ny organisation och på att en utredning tittar på hur det kan vara möjligt. Det är dock uppenbart att referensgruppens förslag med nuvarande lagstiftning riskerar att leda till en entreprenad genom ett vinstdrivet vårdbolag.

Det känns bra att vara Sollefteåbo och vänsterpartist!

Medlemsmöte 21 augusti 2017

Medlemmar! Nya, gamla och blivande.

Välkomna till Hullsta Gård 21 AUG 18:00

Vi ska fastställa det landsbygdspolitiska programmet.

Detta görs genom skriftliga yrkanden som ska ha inkommit senast 19 augusti. Ni får jättegärna komma med yrkanden/förslag på programmet men ange sidnummer och rad och förslaget måste vara en färdig text för mötet att ta ställning till.

Exempel. sidan 4 rad 3 vill jag ha in denna text:

”Vi bör ha ett kommunalt stöd för uppfödning av minigrisar”

———————————————————————————

Vi kommer också ta upp intresse för vilka som är intresserade av att vara med på Lastbilsträffen i Ramsele.

Väl mött!

Låt Osamah stanna!

Migrationsverket har avslagit Osamah Husseins asylansökan, det tycker vi är mycket tråkigt. Osamah har flytt från Irak och har sedan 2015 bott på Gålsjö bruk och i slutet av 2016 flyttade han till boendet Hågesta i Sollefteå.

Migrationsverket använder sig av Lifos säkerhetsrapport från 2016 om säkerhetsläget i Irak som grund för sitt avslag på Osamahs asylansökan.

Osamah har varit aktiv i frågor om medborgarrättsfrågor och i irakiska kommunistpartiet. Han har kritiserat Muqtada al-Sadr och andra miliser med koppling till makten i Irak. Han har framträtt i flera Irakiska tv-kanaler och fått flera tusen delningar i sociala medier för sina inlägg. Som svar på detta har han mottagit flera dödshot, muntligt i sociala medier och folk har skjutit mot honom när han rört sig utomhus nattetid.

Lifos säkerhetsrapport nämner inte Irakiska kommunistpartiet som är det enda sekulära partiet i Irak, ett parti som är under starkt tryck från de religiösa styrande partierna. Lifos säkerhetsrapport nämner inte heller vad som riskerar hända med dem som opponerar sig mot korruption och mot de styrande partierna.

Jalal al-Shahmani är Osamahs vän och tillika aktiv medlem i kommunistpartiet. Han har saknats sedan september 2015. Osamah är säker på att han blivit dödad p g a att han har kritiserat ledaren för det styrande Dawa-partiet, Nuri al-Maliki och hans milis Asaib Ahl al-Haq.

Alla de stora islamistiska partierna har väpnade miliser. De väpnade miliserna har vid många tillfällen i år tagit journalister och aktivister som kämpar för medborgerliga rättigheter till fånga. De har ibland släppts tidigt, efter några dagar, då har det i regel varit ett internationellt tryck på att regeringsmakten ska agera för frigivning. Ibland försvinner de som kidnappats, men kidnapparna går fria eftersom de har kopplingar till partierna vid makten.

Osamahs pappa har meddelat de lokala företrädarna för de islamistiska partierna att han tar avstånd från sin sons kritik mot de styrande. Allt för att han fruktar att Osamahs uttalanden kan innebära allvarliga konsekvenser för resten av hans familj.

Det styrande islamistiska Dawa-partiet har anklagat de sekulära partierna för att försöka förstöra religionen i det irakiska samhället. Den 10:e april 2017 blev ett kontor för kommunistpartiet i Diwaniyah attackerat med minst två handgranater. Ingen dog men det blev omfattande skador. Många kopplade samman denna attack med en attack tidigare den dagen mot protesterande studenter på universitet Al-Qadisaiyah.

 

Vissa kanske tänker att sådant här händer i Sverige också. Nazister attackerade till exempel syndikalisternas lokal i Göteborg. Nazisternas attack är en allvarlig attack mot den fria fackföreningsrörelsen. Skillnaden är att i Irak finns det direkta kopplingar mellan dem som gör attackerna och dem som styr landet.

En talesman för den iranskstödda milisen Al-asaib al Haq beskyllde en särskild student för att vara initiativtagare. Studentens pappa är en ledande medlem i kommunistpartiet. I samma månad (april 2017) återsändes en gammal dokumentär från 1960 där en fatwa uttalas av den tidens högsta shialedare. I fatwan deklareras att kommunister är otrogna mot islam.

Säkerhetsläget må vara betydligt sämre i Syrien men läget för journalister och politiska aktivister som vågar kritisera makten i Irak är mycket riskabelt. Vår kamrat Osamah Hussein har starka asylskäl enligt oss.

Vänsterpartiet Sollefteå

 

Ulf Breitholtz

Sofia Gustafsson

Anders Malmros

Marie Hansson

Olle Widerberg

Lars Sahlen

Eva-Lotta Breitholtz

Jag vill höra era röster…

När jag var barn och gick på mellanstadiet hade några av killarna i klassen en tävling som gick ut på att de skulle kyssa alla tjejerna på skolan på munnen. Även de som gick på lågstadiet. Den som kysste flest vann. Läs mer

När Rosa Luxemburg kom till Ådalsliden

Första träffen av tre i bokcirkeln kring Nina Björks bok Drömmen om det röda, hölls i Häxmo, i hjärtat av Ådalsliden.

Prata bok kan man göra utomhus när vädret passar, vilket de gjorde.

Vi rev av de första kapitlena som behandlar grundläggande marxistiska tankegångar: samhällsutvecklingen från slavsamhälle till kapitalism, arbetet som värdeskapare, tvånget hos kapitalisten att suga ut arbetaren för att inte gå under i konkurrensen.

Om en arbetsköpare sänker lönerna gör hen en större profit, men om alla arbetsköpare gjorde samma sak skulle ingen ha råd att köpa varor.

Kapitalisterna har de inte lätt, men vi kom fram till att de inte är onda varelser. Liksom arbetarna inte är behäftade med godhet per automatik utan kapitalismen tvingar in oss i olika roller och karaktärer. Ekonomin styr och idéerna är en spegel av ekonomin.

Som vanligt gled diskussionen in på sjukhuset. Är VOON räddaren i nöden och vi ska luta oss tillbaka och se hur föreningen ska lösa vårdkrisen i Ådalen eller kan VOON utvecklas till en vinstbejakande kapitalist? Åsikterna gick isär om detta liksom hur rätt det är att medlemmarna i VOON äger rätt till eventuell vinst vid överskott i verksamheten.

Nästa gång är vi i Sollefteå och för den intresserade finns det en bok kvar!

Usama, till vänster i bild, berättade att han hade läst om Luxemburg på universitet i Irak. Ja, där ligger Mittuniversitet efter.

Bokcirkel i sommar

Vänsterpartiet arrangerar en bokcirkel kring Nina Björks bok Drömmen om det röda som handlar om en av 1900-talets mest berömda socialister – Rosa Luxemburg.

 

Vi kommer ha tre träffar: söndagen 23 juli, 30 juli och söndagen 13 augusti. Det är än så länge oklart var cirkelträffarna ska hållas. Mer information får du från cirkelledaren.

Mejla till cirkelledare [email protected] för att anmäla och hämta ut en bok på Dahlbergs bokhandel.

För dig som redan anmält dig kan du hämta ut boken den fr o m den 3 juli

 Anmälan senast 28:e juni om du vill låna denna bok över hela sommaren. Arrangör är:

Vänsterpartiet Sollefteå

 

Integration genom minigolf

Igår bjöd Vänsterpartiet Sollefteå sju asylansökande från boendet på Hågesta på arbetarsporten minigolf. Här ser du Marwan på väg att slå en hole-in one. Anders och Jörgen var proffsen som skulle visa nybörjarna men blev utskåpade av en av dessa. Nästa konferens måste vi lägga nära en minigolfbana så vi får träna!