Euron

Mycket snömos i EU-valet

På Centerpartiets affisch kan man läsa ”Vill du ha fler kronor i plånboken, säg nej till Euron”. När det nu inte är folkomröstning om EMU, utan val till EU-parlamentet känns ju denna slogan något passé. Ett av Moderaternas argument är ”Ordning i ekonomin”. Moderaternas EU-grupp EPP, har ju varit den största partigruppen i EU sedan 1999. Om inte man lyckats skapa ordning i EU:s ekonomi genom att vara störst i EU under snart 15 år, kan man fråga sig när det ska bli av.

Folkpartiet talar i sin reklamvideo för ”frihet, fred och alla människor lika värde”. När det gäller bankdirektörer och den grekiska arbetarklassen så stämmer inte det. Enligt EU är bankdirektörerna betydligt mer värda och viktigare att skydda än det grekiska folket. Det är de som får betala krisen genom sänkta löner, sänkta pensioner, försämrad hälsovård, hög arbetslöshet och höjd skatt. Bankerna, som har växt sig enorma genom de senaste årens avregleringar, blir alltid räddade! Riksbanken i Sverige och Europeiska centralbanken i Euroländer agerar mamma och pappa åt de bortskämda affärsbankerna som inte behöver ta konsekvensen av sina risktaganden. Bankerna har inga andra incitament än att fortsätta med hög utlåning som inget har hänt. Staten/ECB vill inte låta dem gå i konkurs. Istället innebär det bara att skattebetalarna kommer få betala än större och större insats för att rädda bankerna vid nästa kris. Greklands kris beror till största del på en kombination av Euron och giriga banker. Att det är det grekiska folket som får ta konsekvenserna är politiska beslut. Krisen har spridit sig till hela Sydeuropa, men de som har makten i EU vill bara fortsätta rädda bankerna. Vänsterpartiet prioriterar välfärden och vill låta bankerna få ta konsekvenserna av sitt eget handlande.

Anders Malmros, Vänsterpartiet