insändare

Verksamhetschef ger svar på tal angående påståenden om Sollefteå BB

Med anledning av de olika påståenden som florerat om kvaliteten och resurserna på den numera nedlagda kvinnokliniken med tillhörande BB i Sollefteå återger vi delar av en insändare av tidigare verksamhetschef.

Tidigare verksamhetschef ger svar på tal: ”Ljug inte om vår goda vård i Sollefteå, Challis”

Övergreppet fortsätter. Återigen har läkare och barnmorskor vid den nedlagda förlossningen i Sollefteå blivit idiotförklarade av Kenneth Challis, pensionerad förlossningsläkare och vänsterpartist.

Skall man bara acceptera de lögner som skrivs, med vetskapen att om säger man en lögn tusen gånger blir den till slut en sanning – eller skall vi protestera trots övermakten?

Okej, jag säger det en gång till: Nedläggningen av akutsjukhuset och förlossningen i Sollefteå handlar om makt över sjukvården och den centralisering som man blint tror på.

Beträffande förlossningen beror det inte på ekonomi, för dålig kompetens eller svårigheter att rekrytera läkare/barnmorskor. Besparingen är försumbar, men man förlorar all den kompetens som fanns när bemanningen var fullständig.

I motsats till vad Challis säger (stafettläkare i 30 år) fanns inte stafettläkare här före år 2015, utan endast några fasta vikarier som återkom regelbundet. Den fasta läkarbemanningen bestod av fyra erfarna specialister samt en underläkare.

( __ )


Sollefteå sjukhus var under ett antal år särskilt bra och inte representativt i landet i förhållande till sin storlek. Både små och stora sjukhus kan ha problem tidvis, kompetensen beror på den grupp som arbetar vid sjukhuset, inte på sjukhusets storlek. Dessutom sköter varje läkare/barnmorskor lika många förlossningar per person på ett litet som på ett stort ställe.

 

 

Tomas Björk

Källa: allehanda.se publicerad 27 oktober 2017

Läs hela insändaren här

Riskfritt att sparka medarbetare inom privata välfärdsföretag

I lokal media såsom TÅ och SR Västernorrland har det talats mycket om att anställda inom vården inte vågar berätta om missförhållanden. Med anledning av att allt fokus hamnade på den offentliga välfärden där det finns lagligt meddelarskydd ville vi V Sollefteå korrigera bilden och peka på problematiken med avsaknad av meddelarfrihet i privata vårdföretag.

 

Här följer insändaren som publicerades i TÅ 30 april:

Riskfritt att sparka medarbetare inom privata välfärdsföretag

Minns ni Caremaskandalerna? Namnet som blev så belastat att man bytte namn till Vardaga. Caremaskandalerna skulle inte ha blivit kända om inte vårdpersonal kontaktat media och berättat om vanvård och felbehandlingar. Medarbetarna som satte lojaliteten till patienterna före företaget fick ofta sparken. Vårdföretagen har enligt lagen rätt att sparka medarbetare som pratat med media om sådant som påverkar deras konkurrenskraft negativt, till exempel en vårdskandal.

Offentlig verksamhet omfattas av meddelarfrihet. Där kan chefer eller andra ansvariga straffas om de på något sätt särbehandlar anställda som avslöjat missförhållanden eller om de efterforskar vem som talat med media. Detta följs inte alltid men lagen kan användas av anställda mot okunniga chefer.

Den statliga utredningen kom i december 2013 fram till att det behövs ett stärkt meddelarskydd för privata verksamheter som omfattar vård, skola och omsorg. Kommer utredningens förslag att bli verklighet? Friskolornas riksförbund är kritiska till utredningen och Almega, tjänsteföretagens arbetsgivarförening, menar att meddelarskydd är en ”fara” för privat sektor.

Meddelarskyddet är inte annat än yttrandefrihet på arbetsplatsen. Det måste vara en rättighet både för offentliganställda såväl som för privatanställda inom välfärden.

Anders Malmros

Karin Petré

Vänsterpartiet Sollefteå