Landsbygd

Medlemsmöte 21 augusti 2017

Medlemmar! Nya, gamla och blivande.

Välkomna till Hullsta Gård 21 AUG 18:00

Vi ska fastställa det landsbygdspolitiska programmet.

Detta görs genom skriftliga yrkanden som ska ha inkommit senast 19 augusti. Ni får jättegärna komma med yrkanden/förslag på programmet men ange sidnummer och rad och förslaget måste vara en färdig text för mötet att ta ställning till.

Exempel. sidan 4 rad 3 vill jag ha in denna text:

”Vi bör ha ett kommunalt stöd för uppfödning av minigrisar”

———————————————————————————

Vi kommer också ta upp intresse för vilka som är intresserade av att vara med på Lastbilsträffen i Ramsele.

Väl mött!

Medlemsmöte 5 september

Landsbygdsutvecklingen

Medlemsmöte 5 september – tema landsbygd

Måndag 5 september kl 18.00

Hullsta gård

Vi kommer att ta upp dessa frågor:

Vem bemannar vagnen på Höstmarknaden?

bredbandsbullerbyar – Thorsten Laxvik berättar

Kommunalt landsbygdsprogram

  • Flytta kommunhuset till Ramsele
  • Servera lax från Ångermanälven i kommunens matsalar
  • Upprätta bilpooler för pendlare
  • Återskapa fiskens vandringsvägar
  • Låta kommunen köpa in levande kreatur för pedagogisk verksamhet innan slakt
  • Nytt krav – katalysator för cruising
  • Vad ska bort och vad vill du lägga till!

 

Lite om vår landsbygdspolitiska plattform

Vänsterpartiet har antagit en landsbygspolitisk plattform i april 2013.

Hela dokumentet kan läsas här Landsbygdspolitsk plattform

Ett urval av detta är:  

Infrastruktur för hela Sverige

– Ha ett väsentligt utökat banunderhåll i hela landet. (järnvägen)

– Specifikt utöka resurserna för underhållet av lågtrafikerade banor och kapillärspår eftersom dessa är av särskild vikt för landsbygden.

– Arbeta för en fungerande kollektivtrafik på landsbygden, detta är viktigt för alla, men speciellt för den yngsta och den äldsta landsbygdsbefolkningen, och för att utveckla besöksnäringen.

– Att en avgift tas från samtliga operatörer inom mobiltelefoni som en procentssats av omsättningen för att garantera täckning av de delar av landet där det inte är kommersiellt lönsamt att ha täckning.

 

Små företag – en motor för landbygden

– Stärka möjligheterna att bedriva företagsamhet i hela landet genom att utöka möjlig-heterna att få tillgång till riskkapital, med fler etableringar av lokala sparbanker.

Införa ett socialförsäkringssystem för företagare så de kan åtnjuta samma trygghet vid sjukdom och föräldraledighet som anställda.

– Slopa sjuklöneansvaret för småföretag.

 

Rovdjur

Att rovdjurspolitiken ska beslutas nationellt utan inblandning av EU:s överstatliga beslutmakt. Samtidigt ska Sverige respektera internationella avtal om bevarande av hotade arter.(s. 14)