Landsbygdsutredningen

Håkan Svenneling presenterade landsbygsutredningen

Vänsterpartiets landsbygdstalesperson Håkan Svenneling gästade Näsåker och Markusgården. Landsbygdskommitténs arbete presenterades samt Vänsterpartiets landsbygdspolitik. 

En landsbygdsutredning där alla partier deltar i är vänsterpartiets förslag. Vi hoppas på att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht gör verkstad av förslagen.

Håkans favoritförslag är stegvis skuldavskrivning av CSN-lån om man flyttar ut till vissa ”utvalda” glesbygdskommuner. Sollefteå råkar inte höra till det urvalet, men ligger på ”gränsen”. Vi får se om kommunledningen lyckas få till en förändring.

För många kom det som en nyhet att majoriteten av reseavdragen görs i Stockholm. Utredningen föreslår tydligare kontroll och en liten förändring så att reseavdragen gynnar de med större avstånd till arbetet. Stockholmsmoderaterna var såklart de största motståndarna till detta.

36 personer kom för att lyssna, varav många var inte partimedlemmar och någon enstaka till med från ett annat parti.

Åhörarna ville inte bara vara åhörare utan gick hårt åt utredningens livsmedelspolitiska förslag – en nationell livsmedelsstrategi. Att få fram livsmedel ur regenerativa jordar ansågs viktigare än ”matchauvinism”. Andra menade att när hälften av all mat på tallriken kommer från utlandet är det ändå viktigt att värna landets egen matproduktion, inte minst för arbetstillfällen och skattebasen.

Vägslitageavgiften kom också upp och Håkan Svenneling menade att det är lättare att komma med en åsikt om den när den är förslaget är färdigt. Vänsterpartiet har sagt sig värna transporter av timmer men även livsmedel och vill ha undantag för dessa. (V)i tror att vägslitageavgiften kan få stopp på den sociala dumpningen med utländska chaufförer som kör för slavkontrakt.

Under arrangemanget fanns det hela tiden en mängd hemlagade semlor och kaffe för att hålla blodsockret uppe. Genustänket med vem som ordnade det var inte tip-top och vid nästa tillfälle är det herrarna som står i köket.

Landsbygdsutredningen – det bästa som hänt på länge men inte gott nog

Fler bostäder, mer jobb och ökade medel till landsbygden är några av förslagen som landsbygdskommittén idag lämnade över till regeringen. Sammanlagt är det 75 punkter som utredning med representanter från alla riksdagspartier.

Några av förslagen

► Näringslivspaket till kommuner med störst utmaningar

► Ny modell och ökade medel för utbyggnad av bredband till alla innan 2025.

► Samverkan mellan lärosätena och kommunerna för att höja kompetensnivån

► Fler bostäder genom landsbygdslån

► Säkerställ finansieringen av kommunala välfärdstjänster

► En ökad statlig närvaro genom t.ex. en samlad serviceorganisation för ex.Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten

► Omlokalisering av 10 000 statliga jobb från Stockholmsområdet

► Underlätta för det civila samhället att utveckla landsbygderna

Några punkter som kan vara intressant för en kommun i hjärtat av Ådalen är

7. Offentlig upphandling ska innehålla krav som motsvarar våra svenska miljökrav och regler för djurskydd.

Här har de gröna näringarna något att hämta.

Punkt 4 och 6 handlar om ökat stöd till innovationer och landsbygdens roll för ett fossilfritt samhälle år 2030.

Sollefteå tillhör inte de utvalda kommunerna där man enligt utredningen ska ha underlätta återbetalning av studielån och sänka arbetsgivaravgiften.

Håkan Svenneling (V)år landsbygdspolitiske talesperson tror inte på sänkning av arbetsgivaravgifter.

Däremot hyser jag viss skepsis om förslaget om att utreda sänkt arbetsgivaravgift för företag i 23 av Sveriges kommuner med extra stora utmaningar. Förslaget är dyrt och tidigare liknande förslag har inte visat på tillräckliga positiva effekter i förhållande till sina kostnader. Resurserna borde därför användas på något annat sätt för att uppnå en positiv utveckling på Sveriges landsbygder.

Ska landsbygden ha någon verklig chans måste vi snegla på vårt grannland Norge, där lokal återbäring på vattenkraft gör norsk landsbygd värd att leva på och utvecklas. Se kampanjen ”Mer tillbaka till Norrland

Länk till utredningens dokument

svt Västernorrland