lönedumping

Välfärden gynnas inte av lönedumpning

Här stannar Sverige

                                                                                    Bild: ST 141206

Sverige har lägst antal vårdplatser i Europa, på många vårdavdelningar och vårdcentraler klagar man på brist på personal.  Vi är också på väg mot en gigantisk lärarbrist där flera tycker att lärarlönerna ska höjas. Järnvägen är i stort behov av underhåll. För att klara av den framtida välfärdens utmaningar krävs större skatteintäkter och inte mindre som de borgerliga vill hävda. I Sverige kan vi skryta med en klart effektivare skatteindrivning än Grekland. Men frågan är om vi kommer ha särskilt mycket skatt att driva in i framtiden, om vi tänker inkomstskatt. Nu börjar vissa svenska branscher delvis bli utkonkurrerade genom utländska företag med chaufförer och byggnadsarbetare som dumpar lönerna.

Girigheten är stor när man låter byggnationer, från renovering av bostadsrätten till bygget av Sundsvallsbron, utföras i allt större grad av underbetalda östeuropéer och utländska underentreprenörer utan intresse för arbetsmiljö. Varken de anställda eller företagen betalar skatt till Sverige. Det som på ytan ser ut som en vinst med billig utländsk arbetskraft leder till färre arbetstillfällen för byggnadsarbetare i Sverige och mindre skatteintäkter till välfärden.

”Här stannar Sverige” innebär att lastbilar stannar i protest mot hur utländska chaufförer dumpar löner, struntar i viloregler och försämrar trafiksäkerheten med bristfälliga fordon. Kampanjen stöds av svensk åkerinäring och transportfacket. Även här minskas skattekraften genom kortsiktiga vinster.

För att säkerställa välfärdens grund måste lagstiftning ändras så att utländska arbetare som arbetar i Sverige under längre tid måste skatta i Sverige. Lex Laval måste rivas upp och kollektivavtal med facklig rätt till kontroll måste krävas av utländska entreprenörer vid transporter och byggnation.

Riksbanken har infört minusränta för att få upp inflationen. Det gynnar bara låneekonomin. Desto bättre är att höja lönerna i den privata industrin som gör miljardvinster så att i sin tur lärare och vårdpersonal kan få höja sina löner.

Välfärden behöver fler som arbetar, arbetare med bra betalt och där skatten dras i Sverige!

Lars Sahlén och Anders Malmros

Vänsterpartiet Sollefteå

Förkortad arbetstid är mycket bättre än dagens politik

Svar till Anders Gäfvert (m) artikel i TÅ

”Varje arbetad timme i Sverige lägger grunden för vår gemensamma välfärd”, inleder Anders Gäfvert (m) sin insändare med. Man kan då undra varför Gäfvert bryr sig om arbetade timmar när han är med i ett parti som drivit attackerna mot arbetarklassen längst. Genom Laval-domen har inte fackföreningar i Sverige rätt till stridsåtgärder mot lönedumpande företag om de kommer från ett annat EU-land. Det räcker att ta en titt på Dokument inifråns program ”(o)svenska modellen”. Det handlar om Sundsvallsbron och lönedumpingen som pågick under det bygget. Arbetsmarknadsminister Elisbeth Svanteson (m) intervjuas. Hon ser inga tecken på lönedumping på svensk byggmarknad. Att arbetena på norra Europas största byggarbetsplats utförs av slovakiska arbetare med 56 kr i timmen är alltså i sin ordning.

Lastbilstransporter i Sverige med kollektivavtalsenliga villkor är snart lika sällsynta som Hawaikråka. De håller på att bli utkonkurrerade av chaufförer från fattiga EU-länder som endast har råd att bo i lastbilen. Utländska chaufförer som uppehåller sig mer än tillåten tid i Sverige kan få böter, det regleras i cabotage-reglerna. Regeringens låtsasförslag att dubbla böterna till 40 000 kr. Vilket lätt tjänas in på ett par dagar med dagens lönedumping. Hur många arbetade timmar har försvunnit i Sverige på det viset? Otaliga.

Brath i Örnsköldsvik och Toyota i Mölndal, är två privata företag som båda har sänkt arbetstiden till sex timmar. Resultat har blivit högre produktivitet och lägre sjukfrånvaro. Idag arbetar en del väldigt mycket och några inget alls, det är ingen hållbar lösning. Steg mot förkortad arbetstid måste tas. Det kan inte genomföras på en gång samtidigt, men det är åt det hållet utvecklingen måste gå.

Anders Malmros, vänsterpartist Sollefteå