skolan

Öppet möte i Edsele 7 november

vansterpartiet-mate-edsele-hagupplast

Öppet möte – tema skolan

Vad kan vi göra för att höja måluppfyllelsen i kommunen?
Kan föräldrar lägga bort paddan och läsa för sina barn?
Vänsterpartiets politik gentemot friskolor
Gäst: Anette Linné, rektor på Edsele Friskola

 

Alla intresserade är välkomna!

7 november kl 18.00 Edselegården

 

Vänstern svarar om skolpolitik

Svar till skolgruppen i Resele som länge efterlyst svar från partierna om kommunens skolpolitik.

Vänsterpartiet Sollefteå är väl medvetna om att det finns mycket att jobba med när det gäller skolorna i kommunen. Om man ser till genomsnittligt meritvärde för åk 9 så går det åt fel håll dvs. neråt. Ånge är en kommun som höjt sina skolresultat på en kort period och där finns säkert mycket att lära av i det pedagogiska arbetet.

Vänsterpartiet i Sollefteå anser att man bör utreda om det går att minska Vallaskolan genom att t ex lokalisera mellanstadiet i andra lokaler.

När det gäller gymnasiet vill vi särskilt förbättra marknadsföringen av de yrkesinriktade programmen, så de får fler sökande.

Vi vill verka för genuspedagogik i skolor och förskolor. Det behövs för att bryta den könsstereotypa utvecklingen. Att individers framtida yrkesvägar låses enbart p g a kön är slöseri med kompetens.

I Vänsterpartiets landbygdspolitiska plattform har vi fastslagit att vi vill ge skolverket i uppdrag att bedriva utvecklingsarbete för hur man driver små skolor med hög kvalitet, till exempel genom användande av modern teknik I programmet finns många övriga förslag till förbättringar i landsbygden. Det skulle då innebära bättre underlag för skolorna. Plattformen kan läsas i sin helhet på hemsidan.

Vi Vänsterpartiet kämpar för likvärdighet i skolor och förskolor. Alla barn ska ha rätt till en bra skola, det innebär också att vi inte kan ge dispens till små skolor som har problem att ge eleverna alla ämnen enligt läroplanen. Självklart vill vi inte ha några vinstdrivande friskoleföretag i kommunen. I Vänsterpartiets skolpolitiska program finns bl a budgetförslag för 6000 fler lärare, riktade stadsbidrag till skolor med störst behov samt mindre barngrupper i fritids och förskola.

 

Maj-Lis Andersson

Anders Malmros

Vänsterpartiet