Sollefteå sjukhus

Vänsterpartiet vill höja skatten för att rädda vården i Sollefteå

Sjukhuset i Sollefteå. Foto: Peter Hansson/Sveriges Radio

Vi i Vänsterpartiet föreslår en höjning av landstingsskatten med 45 öre för att kunna öppna verksamheterna på Sollefteå sjukhus igen.

Det här ingår i vårt förslag till landstingsplan för 2018 till 2020 som regionstyrelsen ska besluta om. I majoritetens förslag ligger hela sparpaketet på 250 miljoner fast. Som den amerikanske nationalekonomen och nobelpristagaren Paul Krugman sa:

Ett land kan inte spara sig ur en kris

Sjukvården är ingen stat men det blir inte lättare att korta vårdköerna om man minskar vårdplatser eller sparkar anställda och gör om dem till egna företagare. Länk till nyheten i P4 Västernorrland

 

Karin Rågsjö och Lars Gunnar Hultin pratade vård

karin-ragsjo-19-september-2016

Den 19 september anordnade Vänsterpartiet ett öppet möte

Kampen om vården går vidare 

84 personer var på plats för att lyssna på talarna, Karin Rågsjö, som sitter i riksdagen och Lars Gunnar Hultin, som är Vänsterpartiets gruppledare i landstinget.

Karin öppnade kort och pratade om problemen med privatiseringar och ”staffetteriet” inom sjukvården. Hon påpekade att Måns Roséns utredning som ofta citeras i debatten inte kan motivera en nedläggning av akuten på Sollefteå sjukhus. Hon gav som exempel att operationer som t ex hjärttransplantation och avancerade canceroperationer ska göras på avdelningar där man gör detta ofta.

Karin var imponerad över den kraft och vilja som finns hos befolkningen i Ådalen som kämpar så för sitt sjukhus.

Lars Gunnar Hultin pratade om att det finns en dold dagordning där Sundsvall, Umeå och Sunderbyn ska vara de sjukhus som ska finnas i Norrland. Han påpekade också att SD varit det parti som från början sagt att man vill lägga ner Sollefteå akutsjukhus, men att de styrande majoriteten brutit sina löften och nu lika aningslöst som SD, försöker göra samma sak trots att en nedläggning av Sollefteå akutsjukhus inte kommer gagna hela länet.

Många intressanta frågor från åhörarna avhandlades. Frågan om storregion verkade som en dålig lösning genom att slå ihop flera landsting med underskott, tyckte en åhörare. Svaret blev att vissa vårdsatsningar som specialistvård kräver en större ekonomi än den som ryms inom dagens landsting. Det viktigaste påpekade Karin Rågsjö är att rösta in bra politiker.

Massiv demonstration för rättvis vård i Härnösand

Uppemot 25 000 deltagare i demonstration för rättvis vård i Västernorrland och mot planerade neddragningar som akut ortopedi på Sollefteå sjukhus och rehab i Härnösand.

Se sändningen här du som missade demonstrationen. (länk till allehanda.se)

Mycket bra tal av vår gruppledare i landstinget Lars Gunnar Hultin. Länskliniker är inget att ha längre!

Härnösand 20160424

V- logga rygg

Vänsterpartiet Ö-vik var på plats med sina västar. Kanske något för oss med så vi blir mer synliga.

Manifestation i Kramfors lockade 14 000

Manifestation i Kramfors 10.11.15

Socialdemokraterna i Kramfors arrangerade manifestationen för Sollefteå sjukhus. Enligt arrangörerna slöt 14 000 personer upp. Vänstern i Sollefteå tågade såklart, men ingen talare från Vänstern i Kramfors, Sollefteå eller från distriktet fick tala.

Manifestationen hade tydligen verkan på Socialdemokraternas förtroenderåd i landstinget som konfererade på hotell Kramm. Landstingsstyrelsens ordförande Elisabet Strömqvist (S) fick avgå enligt pressmeddelande samma dag.

Strömqvist har definitivt rätt i att något måste göras mot landstingets skenande underskott där man idag tar från personalens pensionspengar. Lösningen med att alla nedskärningar ska koncentreras till Sollefteå sjukhus, enligt tjänstemannautredningens förslag, verkar inte ha samma stöd längre.

Läs mer:

TÅ: 14 000 kämpade för sjukhuset

TÅ: Strömqvist om petningen

Akutsjukhuset måste vara kvar!

Besparingar på 250 miljoner kronor griper man inte ur luften. Att lägga ner Sollefteå som akutsjukhus är otänkbart. Riskerna för allvarliga men ökar med långa transporter och tiden innan ambulansen når fram blir inte kortare med en nedläggning!

När det föds fler barn i kommunen än på 10 år är det inte läge att tvinga blivande föräldrar till Örnsköldsvik eller Sundsvall.

En första åtgärd bör vara en skattehöjning för att ge tid för att utreda och fatta väl avvägda beslut. Den omtalade tjänstemannautredningen saknar konsekvensbeskrivning och den saknar i stort sett underlag. Vi vill ha papprena på bordet!

Det finns flera förslag som tål att tänkas på. Länskliniker där olika verksamheter koncentreras till färre sjukhus är ett intressant förslag. Att personalen ska få chansen att ta över sjukhuset genom intraprenad ingjuter både förhoppningar och farhågor. ”Arbetarnas kontroll av produktionsmedlen” är ju själva socialismen för oss och därför är Vänsterpartiet Sollefteå positiva till en sådan utveckling. De anställda har stora möjligheter att ta över verksamheten. De har redan arbetat med förslaget, hållit budgeten och visat god förmåga till utveckling. En intraprenad kan bli en bra inriktning som kan attrahera personal och minska stafettläkare och  sjuksköterskor. En intraprenad är en möjlighet till inflytande.

Farhågorna är att priset för en intraprenad blir neddragningar som gör en fungerande verksamhet omöjlig. Om intraprenad blir lösningen är det viktigt att utbilda de sjukhusanställda i demokratiska styrelseformer och att flera anställda ska ha ett reellt inflytande.

Vänsterpartiet Sollefteå

Anders Malmros

Maj-lis Andersson

Olle Widerberg