• Hem
  • (V)i vill
sida

(V)i vill

Vård och omsorg
Vi vill att Sollefteå och Kramfors kommuner tillsammans med Region Västernorrland bildar sammanhållna vårdområden som gemensamt ansvarar för och driver vårdkedjan med primärvård, sjukhus, hemsjukvård och omsorgsverksamhet.

Skola och barnomsorg
Vänsterpartiet vill att staten tar över det ekonomiska ansvaret för skolan. Först då kan vi skapa en likvärdig skola för alla. På kommunal nivå vill vi ge studerande, arbetslösa och föräldralediga rätt till fler timmars avgiftsfri förskola.

Klimat- och miljösatsningar
Vi driver frågan om fiskevägar och biologisk mångfald i våra vattendrag. Vi vill att Sollefteå kraftverk ska bli kommunens miljö- och hållbarhetsbolag som bl a ska kunna erbjuda laddstolpar för elfordon. Kollektivtrafik Vänsterpartiet vill arbeta för gratis och behovsanpassad kollektivtrafik.

Kultur
Vi vill ge fler böcker och mer tid för högläsning i förskolan. Vi vill även inrätta en tjänst som kultursamordnare som utvecklar, stödjer och synliggör olika kulturverksamheter.

Trygga anställningsvillkor för kommunanställda
Vi vill att anställningsformen allmän visstid avvecklas, personliga scheman införs liksom 6 timmars arbetsdag för de som har ständig nattjänstgöring.

Resele – en framtidsby för alla
Vi vill bygga ett trygghetsboende för äldre intill Resele skola/bibliotek och utveckla verksamheterna omsorg, skola och kultur som intraprenad.

Ungdomspolitik
Vi vill ge ungdomar i Sollefteå möjlighet att påverka sin fritid och stöd till att själva skapa aktiviteter och mötesplatser för inkludering.

Landsbygd
Vi vill lokalisera fler offentliga arbetsplatser till tätorter på landsbygden.
Vi vill ge bostadsbolaget ett uppdrag att köpa upp tomma hus och omvandla dem till hyresrätter så att fler får möjlighet att bo och leva utanför stan.

Kopiera länk