Månadsarkiv: juni 2014

7 frågor och svar

7 frågor och svar

till Vänsterpartiet Sollefteå

 

1. Vad är er ”hjärtefråga”, om ni ska välja en specifik fråga som ni vill lyfta och lägga resurser på?

Stopp för vinster i välfärden – alla skattepengar som går till skolan och vården ska användas där och inte hamna i fickan på någon aktiespekulant.

 

2. Nämn fem saker ni är för

 • 6 timmars arbetsdag – dela på jobben för att bekämpa arbetslösheten
 • Jämlikhet – människor mår dåligt av stora ekonomiska skillnader, därför tror vi på en mer rättvis fördelning av resurser i vårt land och i världen
 • Lika lön för lika arbete – Nej till lönedumping, ingen ska få lägre lön p g a av nationalitet eller kön
 • Jämställdhet – kvinnor och män ska ha samma möjligheter och kunna utveckla sin personlighet och karriär utan att låsas in i stereotyper.
 • Hållbarhetsperspektiv på matproduktion – omställning till miljövänligt jordbruk för att värna biologisk mångfald och för att säkerställa mat på bordet för kommande generationer

 

3. Nämn fem saker ni är emot

 • Klassamhället – stora skillnader mellan fattiga och rika.
 • Sexism – att människor förtrycks, förnedras, diskrimineras eller pressas in i en stereotyp beroende av om de är kvinnor eller män
 • Osäkra anställningar – arbetsgivaren staplar olika typer av visstidsanställningar på varandra för att undvika att ge en person ett fast jobb, alternativt nyttjar bemanningsföretag
 • Överutnyttjande av naturens resurser – med det menas att nyttja naturen på ett ohållbart sätt som skapar klimatproblem och problem för ekosystemen
 • Att mer makt flyttas till EU – vi tycker inte att EU ska bestämma i viktiga frågor utan att fråga medlemslandet

 

4. Hur ser er vision av Sverige ut år 2024?

I Sverige har arbetslösheten sjunkit till under en procent. Genom en massiv klimatomställning och att man i ett antal branscher med god tillgång på utbildad arbetskraft infört 6 timmars arbetsdag. Genom att dela på jobben och satsa på riktade yrkesutbildningar har de flesta ungdomar och tidigare arbetslösa fått jobb.

Fackets ställning på arbetsmarknaden har stärkts genom lagändringar som gett anställda mer inflytande och en satsning på fackliga rättigheter i gymnasiet. Fler ungdomar har fått fasta jobb istället för osäkra anställningar eftersom det numera är förbjudet att stapla olika former av visstidsanställningar på varandra. Arbetare från andra EU-länder är välkomna att arbeta i Sverige men måste ha lön enligt kollektivavtal.

Arbetsmarknaden i övrigt har blivit mer jämlik och de flesta avarter av osäkra anställningar typ bemanningsföretag har försvunnit.

Staffettläkarsystemet, som har kostat det offentliga extremt mycket, har tagits bort, bl.a. genom att öka intaget till läkarutbildningarna samt validerat invandrare och flyktingar. Sverige är ett föregångsland när det gäller energieffektivisering och klimatsmart, miljövänlig energiproduktion samt kraftförsörjning. Detta har inneburit att vi har byggt upp en helt ny grön industri som skapat många arbetstillfällen men även att vår kunskap har hjälp många idag mindre utvecklade länder till ”Grönare ekonomier”.

 

Stora delar av jordbruket har genomgått en hållbarhetsomställning. Nystartade eko-jordbruk får skatteavdrag. Kött får endast importeras om det kan leva upp till svensk djurlagstiftning.

 

5. Vilka ungdomsrelaterade frågor finns i ert partiprogram?

I vårt partiprogram står att vi ”arbetar för en förstärkt arbetsrätt som innebär tryggare anställningar…” I en tid där många ungdomar är timvikarier eller har någon annan otrygg anställning och där den vanliga arbetssituationen är att tvingas hoppa in när chefen ringer är kampen för tryggare anställningar en tydlig ungdomsfråga.

Sverige har en hög ungdomsarbetslöshet. Samtidigt är vården på många ställen underbemannad, byggande av järnväg och bostadsbyggande behöver sättas igång. Vi vill bekämpa ungdomsarbetslösheten genom stora satsningar i offentlig sektor (sjukvård, äldrevård och skola) och genom förkortad arbetstid för att på så sätt dela på jobben.

I vårt partiprogram står vi för att ”alla ska ha rätt till en likvärdig utbildning med hög kvalitet, som ska vara fri från vinstintressen”. I vinstdrivande friskolor satsas inte varje skattekrona på eleverna, utan en stor del försvinner i ägarens ficka (privata gymnasier har 18 % lägre lärartäthet). Det tycker vi är slöseri. En skola ska inte heller kunna gå i konkurs och sparka ut eleverna från en dag till en annan. Konkurrensen mellan skolorna har lett till en betygsinflation som i slutändan inte gynnar eleverna, varken på grundskole- eller gymnasienivå.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Många unga och särskilt kvinnor blir idag utsatta för sexistiska påhopp på bl a internet. Genom att använda feminismens redskap och argument kan det bli lättare att bekämpa sexistiskt förtryck och diskriminering.

 

6. Varför är det viktigt att alla röstar?

Vill man ha det som i Saudiarabien, Nord-Korea eller någon annan diktatur där de som bestämmer inte behöver bry sig om vanliga människor, kan man ju avstå från att rösta.

På valdagen räknas din röst lika mycket som statsminister Fredrik Reinfeldt. Din röst betyder mycket, lägg den på ett parti som ligger nära vad du tycker. Om du inte röstar ger du ju bort din röst till någon som inte tycker som dig.

 

7. Vad ska man tänka på om man röstar för första gången?

Först bör man fundera på om man är höger eller vänster. Det finns en skiljelinje mellan dessa, som ibland är svår att förstå. Läs partiprogram och riksdagsmotioner.

Socialister till vänster vill att alla ska behandlas lika utifrån behov och förutsättningar. Det ska inte vara de som har mest pengar som får den bästa vården, utbildningen m m. Jordens resurser måste fördelas på ett rättvist sätt och med ekologiskt tänkande. Djur och människor skall behandlas som viktiga i ett ekologiskt tänkande.

Om man finns till höger i sitt tänkande så är man t ex liberal eller konservativ. Då tror man mera på individens frihet och att alla har egen kraft att se till att man får ett bra liv. Då kan man t e x skaffa sig försäkringar i stället för att vi gemensamt betalar med skatt för att alla ska få lika förutsättningar i livet. Man köper sig valfriheten, dvs. de med pengar har möjlighet till bättre, större, fler, mer av allt. Valfriheten heter pengar.

 

 

 

 

 

 

Nästa medlemsmöte

Nästa medlemsmöte blir

den 5 augusti kl 17.00

på lokalen Hantverkargatan 4.

Till dess ska det lokala programmet vara klart

Bra intervju med Jonas

Intervju med Jonas

”Vi har en cowboy till utbildningsminister” är en klockren kommentar till Björklund.

”Vattenfalls vinster borde återinvesteras i norra Sverige och inte som nu i andra länder” Det är sånt vi gillar att höra i Sollefteå!

Dagens allehanda d v s Tidningen Ångermanland gör en intervju med Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt. (Foto DA)

Klicka på länken nedan för att se den:

http://www.allehanda.se/allmant/angermanland/tv-vi-har-en-cowboy-som-utbildningsminister

 

 

Näven i magen på fel person

Vänsterpartiet Sollefteå väljer här att åtege en del av PO Tidholms utmärkta artikel angående resultatet för SD i EU-valet i Norrland. Den har publicerats på allehanda.se den 30 maj.

———————————————————————————————

Näven i magen på fel person

 

Här i Norrland har inte funnits samma hierarkier som söderut. Ingen adel, inte mycket till borgare och betydligt beskedligare bönder än i slättlandskapen. Konflikten i norr har alltid stått mellan arbete och kapital.
Norrland har vana av fattigdomen, och många har genom åren tänkt tanken att erfarenheten av armod, strukturrationaliseringar och flyttpolitik även fortsättningsvis skulle fungera som något slags vaccin mot främlingsfientlighet.Så blev det nu inte. I söndagens EU-val hjälpte norrlänningarna till att rösta fram ett parti som snart ska bänka sig i Europaparlamentet med andra segerrusiga bruna partier…
—————————————————————–Fortsätt läs artikeln i TÅ/DA skriven av PO Tidholm

 

Lite om vår landsbygdspolitiska plattform

Vänsterpartiet har antagit en landsbygspolitisk plattform i april 2013.

Hela dokumentet kan läsas här Landsbygdspolitsk plattform

Ett urval av detta är:  

Infrastruktur för hela Sverige

– Ha ett väsentligt utökat banunderhåll i hela landet. (järnvägen)

– Specifikt utöka resurserna för underhållet av lågtrafikerade banor och kapillärspår eftersom dessa är av särskild vikt för landsbygden.

– Arbeta för en fungerande kollektivtrafik på landsbygden, detta är viktigt för alla, men speciellt för den yngsta och den äldsta landsbygdsbefolkningen, och för att utveckla besöksnäringen.

– Att en avgift tas från samtliga operatörer inom mobiltelefoni som en procentssats av omsättningen för att garantera täckning av de delar av landet där det inte är kommersiellt lönsamt att ha täckning.

 

Små företag – en motor för landbygden

– Stärka möjligheterna att bedriva företagsamhet i hela landet genom att utöka möjlig-heterna att få tillgång till riskkapital, med fler etableringar av lokala sparbanker.

Införa ett socialförsäkringssystem för företagare så de kan åtnjuta samma trygghet vid sjukdom och föräldraledighet som anställda.

– Slopa sjuklöneansvaret för småföretag.

 

Rovdjur

Att rovdjurspolitiken ska beslutas nationellt utan inblandning av EU:s överstatliga beslutmakt. Samtidigt ska Sverige respektera internationella avtal om bevarande av hotade arter.(s. 14)

 

 

Medlemsmöte

Nytt medlemsmöte blir den 16 juni kl 17.00  i lokalen i Sollefteå

Det blir det sista innan sommaren. Då ska vi planera valrörelsen och gå i genom hur vi står i olika kommunalpolitiska frågor.

Vi bjuder på fika

(V)äl mött!

Förslag på kommunlista 2014

Förslag till valsedel i kommunvalet 2014

 1. Thomas Tejle
 2. Marie Hansson
 3. Kjell-Åke Sjöström
 4. Maj-Lis Andersson
 5. Ulf Breitholtz
 6. Markus Blomberg
 7. Mattias Wogenius
 8. Mia Tejle
 9. Anders Malmros
 10. Marcus Forssman
 11. Bernth Asplund
 12. Birgitta Lind
 13. Niklas Lind
 14. Karin Petré
 15. Ingrid Bergman