Månadsarkiv: september 2014

Regeringen och vapenexporten, finns det någon trovärdighet kvar?

Reinfeldt vapenexport

I Uppdrag Granskning i onsdags kom det fram att Sverige är på väg att sälja en av sina militärtekniska spjutspetsar till Kina. En ultramodern programvara för att räkna ut aerodynamiken som FOI vill påstå bara ska användas i civila ändamål. Risken att samma aerodynamik används för att räkna på missiler,som kan vara laddade med kärnvapen, har FOI sopat under mattan.

2012 avslöjade Ekot att Sverige var på väg att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. Nyligen kom det fram att regeringen Reinfeldt ett tag ville avbryta projektet med vapenfabriken i Saudiarabien för sex år sedan, år 2008. Ändå vek sig regeringen för påtryckningar från affärsmannen Marcus Wallenberg. Det hotade ”viktiga affärsintressen” menade han i ett brev till dåvarande försvarsministern Sten Tolgfors.

Saudiarabien styrs av en kungafamilj. De tillhör den fundamentalistiska wahabitiska grenen av islam. I landet tillämpas en strikt sharia-lagstiftning, med dödsstraff, offentlig piskning och amputering i straffskalan.

Kina är en diktatur som styrs med järnhand av kommunistpartiet. Vi bör minnas massakern på Himmelska fridens torg 1989. Över 3000 människor som fredligt demonstrerade blev dödade.

Vi menar att regeringen är inblandad, eftersom vi är övertygade om att åtminstone någon minister är informerad om affärer av detta slag. Försvarsminister Karin Enström kunde i en Ekointervju 2012 inte förmå sig till att kalla Saudiarabien för en diktatur. Bara det visar på att man har något att dölja. En demokrati som Sverige ska inte hjälpa diktaturer att med mer avancerade vapen slå ner protester.

Sverige har under Reinfeldt satt svenskt rekord i vapenexport till diktaturer. Vänsterpartiet vill införa ett skarpt förbud mot vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer som systematiskt kränker de mänskliga rättigheterna.

Birgitta Lind

Marie Hansson

Anders Malmros

Lars Sahlén

Vänsterpartiet Sollefteå

Vänstern svarar om skolpolitik

Svar till skolgruppen i Resele som länge efterlyst svar från partierna om kommunens skolpolitik.

Vänsterpartiet Sollefteå är väl medvetna om att det finns mycket att jobba med när det gäller skolorna i kommunen. Om man ser till genomsnittligt meritvärde för åk 9 så går det åt fel håll dvs. neråt. Ånge är en kommun som höjt sina skolresultat på en kort period och där finns säkert mycket att lära av i det pedagogiska arbetet.

Vänsterpartiet i Sollefteå anser att man bör utreda om det går att minska Vallaskolan genom att t ex lokalisera mellanstadiet i andra lokaler.

När det gäller gymnasiet vill vi särskilt förbättra marknadsföringen av de yrkesinriktade programmen, så de får fler sökande.

Vi vill verka för genuspedagogik i skolor och förskolor. Det behövs för att bryta den könsstereotypa utvecklingen. Att individers framtida yrkesvägar låses enbart p g a kön är slöseri med kompetens.

I Vänsterpartiets landbygdspolitiska plattform har vi fastslagit att vi vill ge skolverket i uppdrag att bedriva utvecklingsarbete för hur man driver små skolor med hög kvalitet, till exempel genom användande av modern teknik I programmet finns många övriga förslag till förbättringar i landsbygden. Det skulle då innebära bättre underlag för skolorna. Plattformen kan läsas i sin helhet på hemsidan.

Vi Vänsterpartiet kämpar för likvärdighet i skolor och förskolor. Alla barn ska ha rätt till en bra skola, det innebär också att vi inte kan ge dispens till små skolor som har problem att ge eleverna alla ämnen enligt läroplanen. Självklart vill vi inte ha några vinstdrivande friskoleföretag i kommunen. I Vänsterpartiets skolpolitiska program finns bl a budgetförslag för 6000 fler lärare, riktade stadsbidrag till skolor med störst behov samt mindre barngrupper i fritids och förskola.

 

Maj-Lis Andersson

Anders Malmros

Vänsterpartiet

Förkortad arbetstid är mycket bättre än dagens politik

Svar till Anders Gäfvert (m) artikel i TÅ

”Varje arbetad timme i Sverige lägger grunden för vår gemensamma välfärd”, inleder Anders Gäfvert (m) sin insändare med. Man kan då undra varför Gäfvert bryr sig om arbetade timmar när han är med i ett parti som drivit attackerna mot arbetarklassen längst. Genom Laval-domen har inte fackföreningar i Sverige rätt till stridsåtgärder mot lönedumpande företag om de kommer från ett annat EU-land. Det räcker att ta en titt på Dokument inifråns program ”(o)svenska modellen”. Det handlar om Sundsvallsbron och lönedumpingen som pågick under det bygget. Arbetsmarknadsminister Elisbeth Svanteson (m) intervjuas. Hon ser inga tecken på lönedumping på svensk byggmarknad. Att arbetena på norra Europas största byggarbetsplats utförs av slovakiska arbetare med 56 kr i timmen är alltså i sin ordning.

Lastbilstransporter i Sverige med kollektivavtalsenliga villkor är snart lika sällsynta som Hawaikråka. De håller på att bli utkonkurrerade av chaufförer från fattiga EU-länder som endast har råd att bo i lastbilen. Utländska chaufförer som uppehåller sig mer än tillåten tid i Sverige kan få böter, det regleras i cabotage-reglerna. Regeringens låtsasförslag att dubbla böterna till 40 000 kr. Vilket lätt tjänas in på ett par dagar med dagens lönedumping. Hur många arbetade timmar har försvunnit i Sverige på det viset? Otaliga.

Brath i Örnsköldsvik och Toyota i Mölndal, är två privata företag som båda har sänkt arbetstiden till sex timmar. Resultat har blivit högre produktivitet och lägre sjukfrånvaro. Idag arbetar en del väldigt mycket och några inget alls, det är ingen hållbar lösning. Steg mot förkortad arbetstid måste tas. Det kan inte genomföras på en gång samtidigt, men det är åt det hållet utvecklingen måste gå.

Anders Malmros, vänsterpartist Sollefteå