Månadsarkiv: augusti 2016

Medlemsmöte 5 september

Landsbygdsutvecklingen

Medlemsmöte 5 september – tema landsbygd

Måndag 5 september kl 18.00

Hullsta gård

Vi kommer att ta upp dessa frågor:

Vem bemannar vagnen på Höstmarknaden?

bredbandsbullerbyar – Thorsten Laxvik berättar

Kommunalt landsbygdsprogram

  • Flytta kommunhuset till Ramsele
  • Servera lax från Ångermanälven i kommunens matsalar
  • Upprätta bilpooler för pendlare
  • Återskapa fiskens vandringsvägar
  • Låta kommunen köpa in levande kreatur för pedagogisk verksamhet innan slakt
  • Nytt krav – katalysator för cruising
  • Vad ska bort och vad vill du lägga till!

 

Ofrivilligt egenföretagande – ett problem

Vänsterpartiet har sina rötter i arbetarrörelsen men vi har haft och har fortfarande många aktiva som är småföretagare. Små företag runt om i vår kommun är en viktig motor i ekonomin men i vår samtid är det något som börjar gå snett. Allt för många på arbetsmarknaden i dag blir närmast tvingade på ett eller annat sätt till att vara egna företagare, så kallade f-skattare i stället för anställda. Ett norrländskt exempel är hur skogsbolagen pressar priserna genom att allt fler som kör skotare är f-skattare. De har samma arbetsuppgifter som anställda men arbetsköparen slipper ansvar som följer av kollektivavtalet och sociala avgifter. F-skattare har fler karensdagar och måste spara in till sin pension själva. Den förra regeringen ändrade reglerna för f-skatt så det räcker med en uppdragsgivare. Följden av det blev att nu förekommer ”falskt” egenföretagande i bygg- och åkeribranschen men även bland piloter och i hemtjänsten. Vi har kämpat länge för anställningstryggheten. Vi vill ha företag som månar om sin anställda. Vi gillar inte företag som säger upp anställda i sin jakt efter högre vinster. En anledning till att skötsamma små företag ändå inte anställer stavas sjuklöneansvaret. De första 14 dagarna av en anställds sjukdom ska betalas av arbetsköparen, något som ibland kan vara svårt i mindre företag.

Vänsterpartiet föreslog i vår vårbudgetmotion 2014 att mindre företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Företag med upp till 10 anställda ska alltså slippa betala sjuklön, medan en avtrappning sker i företag med 11–15 anställda. Vi tänker att detta kan skapa fler anställningar och ge bättre trygghet för många som i dag ”tvingas” vara egna företagare mot sin vilja.

Det kan tilläggas att vi inte tror att detta räcker i en tid där vinstkraven är uppskruvade till astronomiska mått. Vi vill också se en ekonomisk insatsstyrka, en gemensam enhet mellan Skatteverket och ekobrottsmyndigheten, som arbetar för att bekämpa hur oskattade vinster göms utomlands som till exempel de omtalade brevlådeföretagen i Panama. Pengar som skulle ha gjort stor nytta i välfärden i stället.

Anders Malmros (V) i Sollefteå

Introkurs för nya medlemmar

dags_for_kurs
Den 28 augusti, på söndag alltså, blir det introkurs för nya medlemmar.
tid: 13 – 16
Plats: Hullsta gård, Sollefteå
Kursen riktar sig till dig som är ny i partiet eller som är intresserad av att samlas och reflektera kring vad partiet står för.
3 är anmälda och det finns plats för fler! anmälan göres till Anders på 072-19 08 224
Vi kommer gå igenom lite vad vänsterpartiet står för och lite vad vi själva vill med partiet.
Vi kommer läsa lite i partiprogrammet, förhoppningsvis diskutera politik och bli serverade lite ur verkligheten hur det är att vara folkvald i kommun och landsting.
Fika blir det naturligtvis och programmet finns här bifogat.
Meddela Anders om du har speciella önskemål om fika, t ex laktos eller gluten
Vi avslutar med att tillverka plakat för demonstrationen den 4 september – för jämlik sjukvård – som vi hoppas på blir av i Sollefteå.
Varmt välkommen!