Årsmöte

Välkommen på årsmöte!

Årsmötet äger denna gång rum i Sollefteå

Den 19 februari kl 14.00

Plats: Hullsta gård, lokalen Nipan

Ska gamla styrelsen beviljas ansvarsfrihet? Finns det kandidater till en ny?

Hur ser verksamhetsplanen ut? Ska vi skjuta upp revolutionen igen?

En budget för 2017 utan utgiftstak utlovas

samt val av medlemsansvarig, ordförande, kassör och andra ytterst prominenta poster

Hur allt detta slutar får du reda på IRL på självaste Vänsterpartiets Sollefteås årsmöte, så se till att komma!

Närvarande medlemmar belönas som vanligt med smörgåstårta!

Har du en padda eller en smart telefon hemma bör du ta med den, för det kommer bli digital frågesport om socialism och feminism.

Årsmötet

Årsmöte

 Vänsterpartiet Sollefteå har hållit årsmöte

Vänsterpartiet Sollefteå höll på söndagen sitt årsmöte i ABF:s lokaler.
Mötet var välbesökt och trots att punkterna var många avhandlades det i rask takt av Thorsten Laxvik som höll i ordförandeklubban.
Thomas Tejle, avgående ordförande, och Niklas Lind, avgående kassör, avtackades för den avsevärda tid de tjänat partiet.
Den nya styrelsen blev fem till antalet. Till ny ordförande valdes Ulf Breitholtz. Anders Malmros valdes till kassör. Marie Hansson, Lars Sahlen och Kärstin Sjögren valdes som ordinarie ledamöter.
Det fanns en stark vilja hos deltagarna på årsmötet att få igång spårbunden persontrafik till Sollefteå-Långsele. Kommunal återbäring på vattenkraftens vinster och hållbar matproduktion diskuterades också.
Vänsterpartiet Sollefteå har märkt av en medlemstillströmning under året och det visar att socialism och feminism tillsammans med hållbar utveckling har en framtid i kommunen.

Årsmöte 22 februari

Formalismens festival och protokolljusterarnas julafton – Årsmötet är det återigen dags för

Spännande punkter som ”fråga om beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelsen” utlovas

Andra höjdpunkter är ”kassarörens redogörelse” och ”val av valberedning”

Som vanligt finns det risk för intriger och förvecklingar så passa på och häng med du med!

Tid och datum: 22 februari kl 13.00

Plats: ABF-lokalen

Djupövägen 48

Det kommer bjudas på fika

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmötet